Nieuws

Dit zijn de zes opties van de aanpak piekbelasting

Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal
Bron foto: Eddy Teenstra (© Eddy Teenstra)
De piekbelastersregeling is van start. Voor naar schatting 3.000 agrarische bedrijven zijn er in deze vrijwillige regeling een zestal opties beschikbaar. Bovendien is er een pakket met aanvullende begeleiding en ondersteunende regelingen. Wat zijn de opties?

  Komt mijn bedrijf in aanmerking?

  Voordat we gaan kijken naar de piekbelastersregeling is het belangrijk om te weten of jouw bedrijf gezien wordt als piekbelaster. Dit doe je door middel van de AERIUS Check. Goed om te weten: deze check is anoniem en vraagt je daarom alle relevante gegevens over je bedrijf (aantal dieren, locatie, staltype, etc.) zelf in te voeren. De gegevens worden niet opgeslagen op de server maar je kunt wel zelf een kopie downloaden. We raden aan om de AERIUS Check handleiding erbij te houden zodat je zeker weet dat je alle stappen goed doorloopt.

  Speciale regeling piekbelasters

  Wanneer je als ondernemer onder de piekbelastersregeling valt, zijn er verschillende opties. Op het moment van schrijven zijn nog niet alle opties in evenveel detail uitgewerkt, wel in grote lijnen bekend.

  1. Vrijwillig beëindigen van een veehouderijlocatie. Deze stoppersregeling is bedoeld voor veehouders die kiezen om te stoppen met hun bedrijf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Lbv en Lbv-plus. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) gaat uit van drempelwaarden per Natura 2000 gebied. De meer riante Lbv-plus regeling waarbij 120% vergoed wordt, geldt specifiek voor de bedrijven waarvan de AERIUS Check aangeeft dat er sprake is van piekbelasting.
  2. Extensiveren. Er zijn verschillende manieren waarop deze regeling hulp biedt bij het extensiveren. Zo is er een nationale grondbank opgezet en is er de samenwerkingsmaatregel veenweiden en overgangsgebieden uit het GLB. Ook kun je gebruik maken van een zaakbegeleider om te kijken of extensivering voor jouw bedrijf een reële oplossing is.
  3. Er is een omschakelprogramma naar duurzame landbouw waarbij leningen en borg-garanties aangeboden worden voor de benodigde investeringen.
  4. Overstappen naar een andere vorm van landbouw, zoals akkerbouw of tuinbouw. Overstappen naar een andere bedrijfstak kan ook. Aanpakstikstof.nl noemt hier bosbouw, energieproductie of zorg als mogelijk alternatieve sectoren om naartoe over te stappen.
  5. Verplaatsen. Het verplaatsen van de onderneming kan een mogelijkheid zijn. Hiervoor zal dit najaar de verplaatsingsregeling gelanceerd worden.
  6. Innoveren. Er wordt gewerkt aan een regeling rondom bewezen emissiearme stalsystemen. Deze zal naar verwachting eind van het jaar beschikbaar zijn.

  Meer informatie over de regeling staat op www.aanpakpiekbelasting.nl