Nieuws

DNA-onderzoek maakt positie Roodbont Fries Vee duidelijk

De genetische samenstelling van het Roodbont Fries Vee vertoont overlap met die van het zwartbonte Fries Hollands vee (FH) maar vertoont toch ook duidelijke verschillen.

Dat is de belangrijkste conclusie van het DNA onderzoek (met 28104 SNP’s = Single NecleotidePolymorphisms) dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) met medewerking van CRV bij de Universiteit van Luik hebben laten uitvoeren.

Een tweede belangrijke conclusie is dat het Roodbont Fries Vee, evenals het Maas-,Rjin- en IJssel vee (MRIJ’s), Groninger blaarkoppen en FH’s, een unieke bijdrage levert aan de Nederlandse genenpool van melkveerassen: Holstein Friesians, MRIJ’s, Blaarkoppen, FH’s en het Roodbont Fries Vee. Daarmee is dit originele roodbonte ras van Friese herkomst het bewaren waard. De Stichting Roodbont Fries Vee zet zich daar volledig voor in. Zij onderscheidt binnen het ras vijf lijnen. Maar de derde conclusie van het DNA-onderzoek was dat er nauwelijks gesproken kan worden van lijnenfokkerij, omdat er veel overlap in genetische samenstelling tussen de lijnen is.

DNA-onderzoek maakt de positie van een ras in een genenpool duidelijk en ondersteunt beslissingen om een ras te conserveren.


(Bron foto: Kor Oldenbroek)