Nieuws

DNA-profiel kan helpen bij opsporing fout hout

Illegale kap van tropische hardhout is een bedreiging van tropische bossen. Daarom werkt FSC met een certificeringsysteem voor aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. Met een DNA-profiel kun je aantonen wat de herkomst is van hout.

Wereldwijd is er zorg over de kap van tropische bossen. Wageningen World schrijft in het artikel 'Speuren naar fout hout' dat tussen 2010 en 2015 via legale houtkap 8,8 miljoen hectare bos per jaar verdween, vooral ten behoeve van landbouwgrond. Maar er worden ook grote partijen hout op de markt verhandeld die niet met vergunning zijn gekapt.

FSC

Zo zou uit landen als Indonesië 70% van het verhandelde hout illegaal zijn. De internationale organisatie FSC (Forest Stewardship Council) wil met een strikt systeem van certificering de handel bevorderen in hout uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. Maar hoe toon je aan dat hout uit duurzaam beheerd bos komt?

DNA

Onderzoekers van de Wageningse leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer denken dat je dat kunt aantonen door een DNA-profiel van hout te maken. En dat DNA-profiel kun je koppelen aan de houtkappercelen van herkomst, als je een genetisch profiel van dat perceel hebt, blijkt uit het artikel. De onderzoekers hebben voor vijf verschillende houtkapconcessies in Kameroen en Congo-Brazzaville na een DNA-analyse een genetisch profiel kunnen maken voor die concessies. Het blijkt dat je zo op 14 km nauwkeurig de kaplocatie van hout kunt traceren.

Database

Wil je deze techniek kunnen gebruiken, dan moet je wel een database opbouwen met genetische profielen van verschillende houtsoorten uit legale kaplocaties. Je kunt dan denken aan tali en azobe in Afrika, of teak, merbau en meranti in Zuidoost-Azië en ceder in Zuid- en Midden-Amerika. De opbouw van zo'n databank is wel een tijdrovende en dure klus.

Aanvullend onderzoek

Arjan Alkema, adjunct-directeur van FSC Nederland ziet wel wat in de opbouw van zo'n databank. Hij hoopt op geld en inzet van de houtindustrie. FSC wil zelf ook monsters nemen van 1500 gecertificeerde concessies. Maar een bezwaar van deze techniek is dat je voor een DNA-analyse levend materiaal nodig hebt. In bewerkt hout zoals planken, plaatmateriaal of papier wordt het lastiger. FSC denkt daarom dat daarnaast ook aanvullend onderzoek naast houtanatomie, massaspectrometrie en isotopenonderzoek nuttig zijn om de houtsoorten en hun globale herkomst vast te stellen.

(Bron: Flickr, Foto FSC Deutschland)