Nieuws

DNA-profielen edelherten en wilde zwijnen

In 2010 werd in de Betuwe een edelhert aangetroffen die afkomstig bleek uit Duitsland. En de wilde zwijnen die in 2014 in de Zuid-Willemsvaart zwommen, kwamen uit Belgie. Een referentieset met DNA-profielen maakt het mogelijk de herkomst te bepalen.

Op de Veluwe kun je edelherten en wilde zwijnen aantreffen. Edelherten leven daarnaast nog in een beperkt aantal gebieden, zoals de Oostvaardersplassen en het Weerterbos. Wilde zwijnen vind je ook in de Meinweg in Limburg. En soms vind je deze soorten ook buiten deze gebieden, zoals in 2014 toen vijf wilde zwijnen in de Zuid-Willemsvaart bij Weert zwommen. Nadat de brandweer ze eruit haalde, werden ze afgeschoten omdat er een nulstandsbeleid geldt.

Referentieset

Het is interessant te weten waar de zwervende dieren vandaan komen. Zo weet je of de dieren er zelf gekomen zijn - dat is een natuurlijke uitbreiding - of dat ze uitgezet zijn. Daarom heeft Alterra in opdracht van BIJ12 – Faunafonds en Vereniging Het Edelhert een referentiedatabase ontwikkeld voor deze twee soorten. Het onderzoeksrapport 'Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen' meldt dat die database is samengesteld op basis van genetische profielen van 383 edelherten en 1095 wilde zwijnen, zowel uit Nederland als aangrenzende gebieden in Duitsland en België.

Nu de set beschikbaar is, blijkt dat de wilde zwijnen uit de Zuid-Willemsvaart afkomstig waren van een Belgische populatie. In 2010 werd bij Maurik in de Betuwe een edelhert aangetroffen. Die bleek afkomstig uit Duitsland. En in datzelfde jaar werd in Twente bij Hoge Hexel een edelhert gezien die van de Veluwe afkomstig bleek.

Genetische variatie

De genetische informatie geeft ook inzicht in de opbouw van de populatie. Hoe groter de genetische variatie is, hoe kleiner de kans op inteelt. De genetische variatie van de edelherten op de Veluwe bleek goed. Die is vrijwel gelijk aan de variatie van andere Europese populaties. Maar van het wilde zwijn bleek de variatie vrij arm. Waarschijnlijk een gevolg van de sterke versnippering van hun leefgebied in de vorige eeuw, zo is te lezen in het rapport. Als je het vergelijkt met historische monsters, dan blijkt dat de diversiteit van de wilde zwijnen weer toegenomen is. Zo kun je zien dat het weghalen van rasters, waar zwijnen last van hebben, werkt.

(Bron foto: Thinkstock)