Nieuws

Docent spil in kenniscirculatie

Samen kennis creëren en delen, dit is de drijfveer van het onderwijsvernieuwingsprogramma in het groene onderwijs. Docenten die op 24 november de Inspiratie- en Kennisdag Internationalisering Plant & Food bezochten, rapporteren de vorderingen binnen hun eigen onderwijsinstelling.

Internationalisering in groen onderwijs

Het Ministerie van EZ nam in het voorjaar van 2014 initiatief tot het ‘Borderless network’  een gemeenschappelijke ambitie en agenda voor internationalisering in het groene onderwijs. Resultaten zijn samengevat in de ‘two-pager Sterker Internationaal Groen Onderwijs’. In november volgde een werkconferentie voor bestuurders en een Inspiratie- en Kennisdag voor docenten van (V)MBO, HBO en WO in de vakrichtingen Plant en Food.

Werkwijze OVP

Het OVP kenmerkt zich door een interactieve werkwijze: docenten die deelnemen aan één van de programma-activiteiten, krijgen de opdracht actief aan de slag te gaan met de opgedane kennis, ideeën en inspiratie. De resultaten van deze inspanningen worden vervolgens gedeeld met collega’s. De terugkoppeling van de themadag over internationalisering in Plant en Food is samengevat in het document 'Een terugblik om vooruit te komen'. Een paar feiten en cijfers: onder de ruim 80 deelnemers waren 36 docenten van 11 onderwijsinstellingen. Bijna driekwart van deze docenten doet in het voorjaar van 2015 verslag van het ‘huiswerk’. De resultaten lopen uiteen van wijzigingen in het basiscurriculum en het stimuleren van een buitenlandse stages, tot het organiseren van internationale uitwisseling van docenten.

Kennis vormt succesfactor

Het groene onderwijs ziet een krachtige kennisinfrastructuur als één van de belangrijkste succesfactoren voor succesvol onderwijs dat aansluit op de behoeften van zowel studenten als bedrijfsleven. Hiervoor zijn goede instrumenten nodig, zoals Groen Kennisnet. Maar de essentie van kennisoverdracht ligt bij gekwalificeerde en gemotiveerde mensen. De docent in het groene onderwijs vormt de èchte spil van kenniscirculatie.

Het onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP) richt zich op samenwerking en kennisverspreiding tussen opleidingen onderling (van VMBO tot WO) en tussen scholen, kennisinstellingen en hun omgeving. Gerry Kouwenhoven is de programmaleider.

Contact

Gerry Kouwenhoven, InHolland


(Foto: Wilco Prinsen)