Nieuws

Docenten gewasbescherming verdiepen zich in vergroenende landbouw

De vergroenende landbouw stond op 15 juni centraal tijdens de studiedag voor docenten gewasbescherming. Actuele ontwikkelingen in de gewasbescherming kwamen aan bod. En er was aandacht voor groenbemesters en bemestingsproeven in de praktijk. Daarnaast werd lesmateriaal gepresenteerd.

Deze studiedag die op proefboerderij de Kooijenburg bij Rolde georganiseerd werd door de stuurgroep gewasbescherming stond in het teken van vergroenende landbouw , met veel aandacht voor groenbemesters in het bijzonder. Jo Ottenheim van Nefyto gaf zijn visie over de vergroenende landbouw en de ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen. Stuurgroeplid Herman Janssen presenteerde beschikbaar lesmateriaal over natuurinclusieve landbouw. En er was aandacht voor groenbemesters.

Middelenpakket

De aandacht van Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie), de belangenbehartiger van bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen, is gericht op een vergroenende landbouw, aldus secretaris Jo Ottenheim. In zijn presentatie ging hij in op actuele ontwikkelingen en de maatschappelijke discussie rond bestrijdingsmiddelen. Ottenheim benadrukt dat de milieubelasting van chemische middelen afneemt, maar zo erkent hij, die milieubelasting is nog te hoog. Door intrekkingen van toelatingen krimpt het middelenpakket sterk. Omdat dit soms tot problemen leidt in specifieke teelten, neemt het aantal noodtoelatingen toe.

Geïntegreerde gewasbescherming

De aandacht van de sector is steeds sterker gericht op geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Dit behelst meer aandacht voor innovatieve technieken, precisielandbouw, verantwoord gebruik van middelen en ontwikkeling van duurzame gewasbeschermingsmiddelen. Er is steeds meer samenwerking tussen producenten van conventionele en biologische middelen. Tot slot stipt hij de ontwikkeling groeiende belangstelling voor biostimulanten aan.

Biostimulanten

Biostimulanten zijn stoffen die een plant kunnen helpen om voedingsstoffen op een efficiënte wijze op te nemen, de plant weerbeerder maakt tegen stress of die de kwaliteit van het product verbeteren. Maar als de stoffen gebruikt worden om ziekten en plagen te beheersen of weren, vallen ze onder de bestrijdingsmiddelenwet en is een toelating nodig. Hij ziet dat er een wildgroei is aan beschikbare biostimulanten. Nefyto maakt zich zorgen over het illegaal gebruik van die stoffen.

Groenbemesters

Onderzoeker Leendert Molendijk en lector Gera van Os gingen in op de betekenis van groenbemesters voor de bodem en aaltjesontwikkeling. De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project een lespakket ontwikkeld met een digitale brochure, powerpointpresentaties voor het onderwijs, opdrachten en casussen.

Dat er al veel lesmateriaal ontwikkeld is, liet stuurgroeplid Herman Janssen zien. Hij presenteert het leerboek Natuurinclusieve landbouw en het dossier Nieuwe technieken plantenveredeling. 's Middags volgt na een korte introductie door Gerard Hoekzema een rondleiding langs de veldproeven van het proefboerderij. Bijzonder zijn de bemestingsproeven die al sinds 1954 lopen, waardoor gebreksziekten goed te zien zijn.

(Bron foto: Gera van Os)