Nieuws

Doelgericht groenbemesters toepassen

Groenbemesters staan in de landbouw volop in de belangstelling. Ze worden meestal toegepast om de bodem te verbeteren maar je kunt ze ook doelgericht toepassen om aaltjes te bestrijden. Doelgericht kiezen was het thema tijdens de groenbemestersdag van 24 juni 2020.

Groenbemesters worden toegepast ter verhoging van het organische stofgehalte in de bodem, om de bodemstructuur te verbeteren of een voor een betere mineralenvoorziening van het volggewas. Je kunt zo ook doelgericht toepassen om aaltjes te onderdrukken, om de gevolgen van wind- of watererosie te beperken of je kunt het gewas inzetten als voedergewas.

Aaltjesbestrijding

Op de groenbemestersdag die op 24 juni 2020 - die anders dan de dag in 2019 - online was te volgen, was 'Doelgericht kiezen' het thema. In twee verschillende video's, een voor toepassing van groenbemesters op zandgrond en een voor toepassing op kleigrond, belichten verschillende onderzoekers de mogelijkheden.

Hoe kun je groenbemesters inzetten om het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) of het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) te bestrijden? En hoe pas je groenbemesters op kleigrond toe bij aardappelteelt in gereduceerde grondbewerking of in een graanstoppel.

Handboek

In vier filmpjes geven verschillende leveranciers hun visie over de inzet van groenbemesters. Meer informatie vind je in het dossier Groenbemesters of het handboek Groenbemesters.

(Bron foto: Jan Nijman)