Nieuws

Dolfinarium: educatie of vermaak?

Sinds 15 september 2015 is het verboden wilde zoogdieren te gebruiken in een circus. Dolfinaria die onder de dierentuinen vallen hebben dit verbod niet, vanwege de educatieve waarde. Het televisieprogramma Rambam ging undercover bij het Dolfinarium en trekt de educatieve waarde in twijfel.

Educatie

Afgelopen december heeft Staatssecretaris Van Dam (EZ) vragen van Marianne Thieme (PvdD) beantwoord over de ethische aanvaardbaarheid van het houden van dieren in dolfinaria. Volgens haar is het bekijken van zeezoogdieren in gevangenschap louter vermaak, en is de educatieve functie van dolfinaria daardoor achterhaald. Volgens Van Dam biedt het Dolfinarium in Harderwijk op grond van de dierentuinregelgeving wel degelijk een educatief en informatief programma aan. Daarbij worden de dieren zoveel mogelijk binnen de biologische en ecologische context geplaatst. Op de houder rust de plicht om de mogelijkheid te creëren dat het dier zoveel mogelijk het soorteigen gedrag kan vertonen op basis van de regelgeving over dierentuinen uit het Besluit houders van dieren, die ook van toepassing is op het Dolfinarium. Ook dienen de dieren op een verantwoorde wijze gehouden te worden met het oog op het welzijn en de gezondheid.

Undercover

De makers van het televisieprogramma Rambam namen de proef op de som. Een medewerker van Rambam ging in december een paar dagen undercover bij het populaire zeezoogdierenpark in Harderwijk. Hij schoot beelden van de dolfijnen en de medewerkers. Eén van de conclusies: de dieren verblijven te lang in kleine bassins. "De baden waarin de dieren leven zijn veel kleiner dan de bassins die de bezoekers te zien krijgen', vertelt Rambam-presentator Nasim Ahmadi. Ook leidde het beeld dat een verzorger een dolfijn bevredigt tot grote verontwaardiging. De makers van Rambam vinden het Dolfinarium al met al meer een circus: "Een plek waar mensen op een tribune in een halve cirkel kijken naar wilde dieren die trucjes doen in ruil voor eten."

Statement Dolfinarium

Het Dolfinarium heeft in een statement op hun website een reactie gegeven op de uitzending. Het park is van mening dat het educatieve belang van parken een essentiële bijdrage levert aan de bewustwording van (zeezoog)dieren, hun natuurlijke omgeving en hun bedreigingen bij het grote publiek. Ook ontkent het park de aantijgingen over te kleine bassins. "Veruit het grootste gedeelte van een etmaal hebben alle dieren in het bassin DolfijndoMijn de beschikking over het gehele leefgebied à 3 miljoen liter water." "Ten tijde van de opnames verbleef één van de twee groepen 24 uur in de drie bassins vanwege schilderswerkzaamheden."

Op de website is verder te lezen dat dolfijnen wordt geleerd sperma af te geven als onderdeel van een Europees fokprogramma en wordt gebruikt voor onderzoek om de mogelijkheden van KI te verbeteren. De Europese Vereniging voor Dierentuinen en Aquaria (EAZA), de organisatie die Europese fokprogramma’s coördineert, bevestigt dat het normaal is dat een zoogdier ‘handmatig gestimuleerd wordt’ om sperma te verzamelen. Er zijn geen richtlijnen voor het verkrijgen van sperma, zolang het dier er maar niet onder lijdt.

(Bron foto: Dolfinarium Harderwijk_Friesland2k5_Wikimedia)