Menu
Nieuws

Dood als gering ongerief?

Het onderwerp ‘doden van dieren’ trok op 16 november de aandacht van veel studenten en andere belangstellenden. Het Lectoraat Welzijn van Dieren, verbonden aan Hogeschool Van Hall Larenstein, organiseerde die dag het eerste Studium Generale van het nieuwe schooljaar. Vijf sprekers behandelden de problematiek rondom het doden van dieren vanuit verschillende (dierenwelzijns)perspectieven.

false

false

false

false

false

false