Nieuws

Doorbraak van vleesloze hamburger

2019 was het jaar van de doorbraak van de vleesloze hamburger. Die vleesloze burger blijkt vooral te worden gegeten door flexitariërs voor wie klimaatoverwegingen belangrijke motieven zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij de productie van vleesvervangers minder broeikasgassen wordt uitstoten dan bij rundvlees.

Het jaar 2019 was het jaar van de doorbraak van de vleesloze hamburger, schrijft vakblad VeeteeltVlees in een artikel. Zo zette het bedrijf Beyond Meat met succes de vleesloze burger ‘Beyond Burger’ wereldwijd op de kaart. De aandelen van het bedrijf stegen. In België werd de GreenwayBurgers geïntroduceerd en in Nederland introduceerde de Vegetarische Slager de Mc2 NoBeef Burger.

Broeikasgasuitstoot

De meeste kopers van de vleesloze burgers zijn geen vegetariërs, zo blijkt uit diverse onderzoeken, maar flexitariërs die dierlijke en plantaardige producten afwisselen. Voor vegetariërs is dierenleed een belangrijk motief om geen vlees te eten, voor flexitariërs zijn vooral klimaatoverwegingen belangrijke motieven. Want vleesalternatieven hebben over het algemeen een beter milieuprofiel dan vlees, als je kijkt naar broeikasgasuitstoot, waterverbruik en landgebruik.

Uit het rapport 'Milieueffecten van vlees en vleesvervangers' van Blonk Consultants uit 2017 blijkt dat de broeikasgasemissies voor hamburgeralternatieven schommelen rond de 3 kg CO₂-equivalent per kg product. Als je het bodemgebruik meerekent, kun je er een halve kg CO₂-eq bij optellen. Voor hamburgers van rundvlees komt de broekasgasemisie op 22 kg CO₂-eq of bijna 25 kg CO₂-eq als je het bodemgebruik meerekent.

Waterverbruik

Ook het watergebruik van vleesvervangers is veel lager: 50 liter per kg product, terwijl dat bij rundvlees zo'n 430 liter per kg product bedraagt. En het landgebruik van vleesvervangers ligt op zo'n 5 m² per kg product tegenover 30 m² per kg rundvlees.

In het artikel is een infographic opgenomen die duidelijk maakt wat de milieueffecten zijn van verschillende vleesvervangers in vergelijking met rundvlees.

(Bron foto: Niek Verlaan via Pixabay)

Links

(1)