Nieuws

Doordachte aanpak van eikenprocessierups

De beheersing van overlast van de eikenprocessierups vraagt een systematische, doordachte aanpak. Het begint met risico-inventarisatie en preventie. Bij bestrijding is communicatie een belangrijk aandachtspunt.

In de zomer van 2019 werd duidelijk dat de eikenprocessierups voor overlast kan zorgen. Duizenden mensen gingen die zomer met klachten naar de huisarts. Ook voor deze zomer wordt door het Kennisplatform Eikenprocessierups overlast verwacht. Voor een goede aanpak werd in september vorig jaar de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups bijgesteld. In een artikel in Stadswerk zet Joop Spijker de aandachtspunten uit die leidraad op een rij. De aanpak bestaat uit vijf stappen: risico-inventarisatie, preventie, monitoring, bestrijding en communicatie.

Bij risico-inventarisatie kijk je vooral naar plaatsen waar veel Europese eikensoorten voorkomen. Het risico is hoog wanneer er veel mensen wonen, passeren of recreëren. Ook de aanwezigheid van landbouwhuisdieren is een risicofactor.

Preventie

Bij preventie kun je denken aan een lange termijnoplossing door voor een meer gevarieerder bomenbestand te kiezen. Op korte termijn kun je natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups stimuleren, denk aan sluipwespen, gaasvliegen en insectenetende broedvogels. Je kunt die natuurlijke vijanden stimuleren door te werken aan bloemrijk bermbeheer of door nestkasten op te hangen. Gedurende het seizoen kun je de ontwikkeling van de eikenprocessierups volgen door feromoonvallen te gebruiken.

Bestrijding

Voor bestrijding zijn er verschillende mogelijkheden. Preventief kun je biologische middelen inzetten. Er is een middel op basis van een bacteriepreparaat (Bacillus thuringiensis, merknaam Xentari). Een andere middel werkt op basis van insectenparasitaire aaltjes (Steinernema feltiae). Voor beide middelen geldt dat je wel rekening moet houden met eventuele aanwezigheid van andere beschermde vlindersoorten, want die worden ook gedood.

Communicatie

Wat geen zin heeft, is het gebruik van plasticofolie of plakstrips, zo benadrukt het Kennisplatform Processierups. Op het moment dat er aantastingen zijn kun je curatieve maatregelen nemen zoals het opzuigen van rupsennesten. En bij hoge plaagdruk kun je waarschuwingsborden plaatsen om passanten te informeren.

De Vlinderstichting heeft onlangs onderzocht welke bestrijdingsmethoden door gemeenten ingezet worden. De stichting concludeert dat de huidige bestrijding lokaal een chaos is en dringt daarom aan op regie vanuit het ministerie.

Communicatie is bij bestrijding een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen medewerkers moeten op de hoogte zijn van de risico’s om de benodigde beschermingsmiddelen toe te passen. Ook toezichthouders, bewoners en passanten moeten worden geïnformeerd. De gemeente kan hier een rol in spelen.

(Bron foto: Wikimedia Laurier / CC BY-SA)