Nieuws

Doormelken koe kan economisch rendabel zijn

Koeien geven minder melk als ze worden doorgemolken rondom het afkalven. Toch kan het economisch interessant zijn om ze niet droog te laten staan. Maar alleen als het vervangingspercentage ook echt lager is.

In Why dry, een onderzoeksproject van Wageingen University & Research en de Universiteit Utrecht, wordt onderzocht wat het melkveehouders oplevert als ze koeien rondom het afkalven doormelken. Koeien worden droog gezet omdat dat rust brengt rondom het afkalven, bovendien is de melkproductie tijdens de volgende lactatie hoger.

Uit het onderzoek blijkt tot nu toe dat de totale melkproductie bij doormelken inderdaad lager is, maar daar staat tegenover dat het vet- en eiwitgehalte hoger is. Andere voordelen van doormelken zijn: een lager vervangingspercentage, minder arbeid per koe, de koe kalft makkelijker af en de productiewijze is bij doormelken eenvoudiger. Wageningen-student Johan Heeren onderzocht wat het de boer economisch oplevert als hij de koe doormelkt.

Scenario’s

In zijn onderzoek onderzocht Heeren drie scenario’s bij twee bedrijven die meedoen aan Why Dry. In het eerste scenario wordt de huidige situatie, met melkquotum doorgezet. In het tweede scenario is er geen melkquotum maar wel de mogelijkheid om het aantal stalplaatsen te vergroten. Het derde scenario is vergelijkbaar met het tweede met bovendien de mogelijkheid om extra land bij te huren. Uit het onderzoek blijkt dat het in alle gevallen economisch rendabel is om door te melken. Scenario 1 levert de minste meeropbrengst, scenario 3 de meeste. Maar die meeropbrengst is er alleen als het vervangingspercentage lager is dan bij droogstaan.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • Doormelken kan economisch interessant zijn voor een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf tot een productieverlies van 21 procent.
  • Melkproductie, vet- en eiwitgehalten, maar vooral het verschil in vervangingspercentage zijn bepalend voor het economische resultaat van doormelken.
  • Bij een gelijk vervangingspercentage is doormelken bij een productieverlies van 13 procent economisch niet interessant.
  • Aanvullend onderzoek, zoals in het project Why Dry, naar de gevolgen van doormelken zijn nodig om de economische gevolgen van doormelken nauwkeuriger te bepalen.


(Bron foto: Thinkstock)