Nieuws

Doorpezen zorgt voor blessures bij je paard

Dierenarts controleert pezen - AsyaPozniak via Istock
Bron foto: AsyaPozniak, Istock (Istock licentieovereenkomst voor content)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Peesblessures bij paarden
  • Interessant voor
    Ruiters
Bekijk de bronnen
Niets is vervelender dan een geblesseerd paard. Dit wil je als ruiter het liefst voorkomen. Maar heb jij als ruiter voldoende kennis om de kans op blessures te verkleinen? Karin Sloot zocht het uit in haar afstudeerscriptie “Preventie van peesblessures bij paarden”.

Peesblessures door overbelasting komen bij paarden veel voor. Dit heeft invloed op het algemene welzijn van de dieren. Daarom is het belangrijk dat je als ruiter voldoende kennis hebt om blessures zo veel mogelijk te beperken. In haar scriptie prestenteert Karin Sloot 15 maatregelen die de kans op peesblessures verkleinen. Deze maatregelen hebben betrekking op zowel training als management en monitoring van pezen.

Het onderzoek

Met deze 15 maatregelen kunnen ruiters aan de slag. Maar doen ruiters dat ook? Weten ruiters voldoende over het voorkomen van peesblessures bij paarden? In haar onderzoek liet Karin 223 ruiters een enquête invullen. Deze enquête bestond uit vragen over peesblessures die goed of fout beantwoord konden worden. Het aantal goed beantwoorde vragen gaf een indicatie van de huidige kennis over peesblessures.

De kennis onder ruiters blijkt niet al te groot, slecht 55% van de vragen werd goed beantwoord. Dit betekent dat peesblessures waarschijnlijk vaak onbewust ontstaan en dat betere voorlichting zulke blessures kan helpen voorkomen. Daarom adviseert Karin een betere voorlichting over peesblessures door organisaties als KNHS.

Kennis over peesblessures

De scriptie “Preventie van peesblessures” is toegankelijk geschreven zodat ruiters met dit verslag meer kennis kunnen opdoen over peesblessures. Na dit verslag nog niet uitgeleerd? De paard en gezondheidpodcast besteedt in aflevering 73 ook aandacht aan peesblessures.