Menu
Nieuws

Dossier antibioticaresistentie

Het nieuwe dossier antibioticaresistentie biedt de meest actuele kennis over dit onderwerp bij mens en dier, de noodzaak tot reductie van antibioticagebruik en het beleid van de overheid. Het dossier is samengesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken.

false

Publicaties

(1)