Nieuws

Dossier beweiding bijgewerkt

Beweiding is een actueel onderwerp in de Nederlandse melkveehouderij. Het dossier Beweiding van Groen Kennisnet is geactualiseerd met onder andere nieuw lesmateriaal, en de vernieuwde brochure en bemestingsschema’s ‘Nieuw Nederlands Weiden’.

Goed graslandbeheer vraagt vakmanschap. Maar er wordt ook nog steeds nieuwe kennis ontwikkeld en er komen nieuwe hulpmiddelen beschikbaar om dat vakmanschap te versterken. De nieuwste kennis over weidegang is ontsloten in het dossier Beweiding dat nu is geactualiseerd én aangevuld. Het dossier is opgedeeld in drie hoofdthema's: lesmateriaal, feedwedge bij omweiden en Nieuw Nederlands Weiden.

Docentendag 'De nieuwe generatie graslandboeren'

Op dinsdag 15 september is door het lectoraat Grasland en Beweiding een docentendag georganiseerd. Op deze dag werd er gekeken naar toekomst- en doelgericht graslandbeheer tijdens een bezoek aan de Beste Graslandboer 2019 Auke Spijkerman. Aan het einde van de middag werd de syllabus 'Grassland use in Europe - a syllabus for young farmers’ uitgereikt. Deze is gemaakt in het Europese project Inno4Grass. Dit project gaat over innovaties rondom grasland voor bijvoorbeeld het verhogen van de graslandproductie of het stimuleren van de diversiteit.

Lesmateriaal

De bovengenoemde syllabus is opgenomen in het dossier onder lesmateriaal. Verder is het lesmateriaal geactualiseerd met een e-learning beweiding en leermateriaal van Inno4Grass in de vorm van powerpoints en video's .

De Basisbundel Beweiding was al beschikbaar en staat onder lesmateriaal. De Basisbundel bevat een set powerpoints met actuele kennis die een vakbekwaam beweider moet beheersen. De bundel wordt gebruikt door (weide)docenten, weidecoaches en weideadviseurs.

Feedwedge bij omweiden

De Feedwege helpt bij beslissingen om de weide efficiënt en optimaal te benutten. Het is een monitoringsinstrument voor het grasaanbod bij omweiden. Het optimaliseren van omweiden, stripgrazen en rantsoenweiden komen aan bod.

Nieuw Nederlands Weiden

Nieuw Nederlands Weiden is een concept om op een eenvoudige en overzichtelijke manier goed te kunnen weiden. Nieuw Nederlands Weiden (NNW) is in 2018 door de Stichting Weidegang geïntroduceerd voor melkveehouders die eenvoudig en goed willen weiden, maar niet veel tijd willen besteden aan weiden. Met dit systeem combineer je een hogere vers grasopname met een goede melkproductie.

Aangevuld bij dit thema zijn de vernieuwde brochure en het bemestingsschema . Hierin staan vijf ‘standaard’voorbeelden om melkveehouders te helpen op een eenvoudige en goede manier hun bedrijf in te richten.

(Bron foto: Shutterstock)