Nieuws

Dossier Biomassa

Het Kabinet heeft een strategische visie uitgebracht over de inzet van biomassa in 2030. De Cie Corbey een visie over duurzaam gebruik biomassa uit afval en Staatsbosbeheer een tweetal dossiers. Het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer levert veel hernieuwbare grondstoffen op, zoals hout, snoeiproducten en maaisel (biomassa).

Vanuit de visie van Staatsbosbeheer op efficiënt en duurzaam beheer wordt dit materiaal bij voorkeur gebruikt als grondstof voor andere producten.

Bijgevoegd is ook het dossier bos en hout. SBB beheert ongeveer 25 procent van het bos in Nederland. In het bosbeheer zoekt SBB steeds zorgvuldig de balans tussen de verschillende functies van onze bossen: natuur, landschap, recreatie en houtproductie.