Menu
Nieuws

Dossier Biomassa

Het Kabinet heeft een strategische visie uitgebracht over de inzet van biomassa in 2030. De Cie Corbey een visie over duurzaam gebruik biomassa uit afval en Staatsbosbeheer een tweetal dossiers. Het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer levert veel hernieuwbare grondstoffen op, zoals hout, snoeiproducten en maaisel (biomassa).

false