Nieuws

Dossier Klimaat en energie in de Agrosectoren

In 2008 hebben de agrosector en de overheid een convenant gesloten over klimaat en energie. In het dossier ‘Klimaat en energie in de Agrosectoren’ lees je wat er in deze sectoren wordt gedaan aan vermindering van broeikasgassen, gebruik van duurzame energie en energiebesparing.

In het dossier 'Klimaat en energie in de Agrosectoren' staan per sector de belangrijkste prestaties en maatregelen op het gebied van klimaat en energie. In de melk- en vleesveehouderij, maar ook in de glastuinbouw wordt veel bereikt op het gebied van energiebesparing door efficiënter te produceren.

Hernieuwbare energie

Daarnaast dragen de agrosectoren voor een belangrijk deel bij aan de productie van hernieuwbare energie in Nederland, in de vorm van windenergie, energie uit zonnepanelen, biomassa of mestvergisting. In het dossier lees je welke afspraken de sectoren hebben gemaakt en wat zij inmiddels hebben bereikt. Daarnaast wordt verwezen naar relevante publicaties over energiebesparing. Wil je nog meer weten over duurzame energie in een bepaalde sector? Veel sectoren hebben hun eigen klimaat- en energiedossier op Groen Kennisnet.

(Foto: Leonie Barnier)

Publicaties

(1)