Nieuws

Dossier Mest en Milieu Veehouderij

Het nieuwe dossier Mest en Milieu Veehouderij biedt een eerste verdiepingsslag van de complexe problematiek rond mest en milieu. Het dossier is samengesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken.

Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P) en kalium (K), die onontbeerlijk zijn voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem. In de akker- en weidebouw wordt mest daarom gebruikt om het gewas goed te laten groeien. Maar mest, zeker een teveel aan mest, kan ook leiden tot uit- en afspoeling, waardoor mest in het milieu kan komen.

Eerste oriëntatie

Onderwerpen die in het dossier Mest en Milieu Veehouderij behandeld worden, zijn optimale benutting van mest in de akker- en weidebouw, ammoniak, mest en oppervlaktewater, mestregels en oplossingen voor overtollige mest, en het streven naar gesloten kringlopen. De toelichting bij deze onderwerpen en de bijbehorende links en publicaties bieden een eerste oriëntatie op het onderwerp Mest en Milieu Veehouderij. Daarnaast zijn links naar leermiddelen over dit onderwerp opgenomen.

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)