Nieuws

Dossier Ondernemer Ken Je Kracht

Hoe maak je als ondernemer belangrijke strategische keuzes? In het dossier ‘Ondernemer Ken Je Kracht’ vind je handvatten die ondernemers hierbij kunnen gebruiken.

In het gelijknamige BOGO-project “Ondernemer Ken je Kracht” heeft het LEI de methode ‘Interactief Strategisch Management’ (ISM) voor ondernemers ontwikkeld. Dit is een zelfscan dat bestaat uit een combinatie van verschillende theorieën en hulpmiddelen. Uitgangspunt is dat de ondernemer zelf de analyse van zijn bedrijf maakt. Hij brengt de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf in kaart, kijkt naar zijn eigen kwaliteiten als ondernemer, zijn ambities en naar de omgeving van zijn bedrijf. Op basis hiervan is hij in staat om strategische keuzes te maken.

Deze methode draagt bij aan het zelfvertrouwen van de ondernemer. Doordat hij op een gestructureerde manier een strategisch plan ontwikkelt, wordt hij zich bewuster van zijn keuzes en beslissingen. Daardoor is ook beter in staat om deze uit te leggen aan derden zoals financiers of overheden en het zien van kansen.

Dossier

Het dossier bestaat naast een korte inleiding, onder andere uit achtergrondinformatie over de methode Interactief Strategisch Management, een tweetal video’s waarin ondernemers aan het woord komen en de hulpmiddelen om de zelfscan uit te voeren. De Strategisch Management Rapportage bevat alle bouwstenen en geeft de resultaten afzonderlijk voor de ondernemer, de onderneming en de omgeving van het bedrijf weer.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)