Nieuws

Dossier Onderwijscases private investeringen

Hoe krijg je burgers en bedrijven meer betrokken bij landschap en natuur zodat ze bereid zijn een financiële bijdrage voor beheer en ontwikkeling ervan te leveren? In het dossier ‘Onderwijscases private investeringen in groen en groei’ zijn twee cases van private duurzame initiatieven beschreven.

De rijksoverheid wil meer investeringen van burgers, bedrijven en andere overheden in bos, natuur en landschap. Om dit te realiseren is er draagvlak en bereidheid nodig. Om meer inzicht te krijgen wat de succesfactoren en knelpunten zijn, heeft men in het BOGO-project ‘Leren en Faciliteren van private initiatieven van ondernemers en bedrijven’ twee private duurzame initiatieven nader onderzocht. Alle informatie rondom dit project is samengevat in het dossier ‘Onderwijscases private investeringen in groen en groei’ op Groen Kennisnet.

Dossier

Het dossier bestaat naast een korte inleiding, onder andere uit achtergrondinformatie over het BOGO-project en de twee onderzochte initiatieven en de uitkomsten van de casestudies. De uitkomsten zijn samen met de casebeschrijving te gebruiken als lesmateriaal voor het hbo. Speerpunten binnen de uitwerking van de cases zijn het organiseren van samenwerkingsallianties tussen de ondernemer en de betrokken stakeholders, de benodigde ondernemerscompetenties en nieuwe groene verdienmodellen. Daarnaast biedt het dossier ook een samenvatting van de aanbevelingen en het te voeren beleid.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)