Nieuws

Draagvlak voor groene daken met businesscases

Groene daken houden water vast, isoleren beter, dragen bij aan verkoeling en het oogt fraai. Gemeenten willen groene daken stimuleren, maar zijn ze ook effectief? Wil je draagvlak voor groene daken, dan zul je met goed uitgewerkte businesscases moeten komen.

Groene daken zijn daken die bedekt zijn met een vegetatiedek. Op het dak bevindt zich een dunne substraatlaag waarop een aangepaste vegetatie groeit met sedumsoorten, grassen, mossen en kruiden. De daken houden water vast, ze ogen aantrekkelijk en kunnen verkoelend werken, is het idee. Verschillende gemeenten stimuleren groene daken, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'Groene daken in Tilburg'. In Tilburg hebben onderzoekers aan de hand van drie projecten gekeken hoe je groene daken het beste kunt stimuleren. Waar liggen kansen? Wat zijn mogelijkheden voor opschaling? Hoe stimuleer je de realisatie van groene daken? En hoe zit dat in andere gemeenten?

Kansen

De onderzoekers selecteerden in Tilburg drie projecten voor nader onderzoek. Maar na inventarisatie bleek dat ze niet veel kansen zagen om binnen die drie projecten op korte termijn groene daken te realiseren. De meeste kans voor groene daken vind je bijvoorbeeld bij hoogbouwprojecten van woningbouwcorporaties waar dakrenovatie wordt uitgevoerd. Of op platte daken in dichtbebouwd stedelijk gebied waar maar weinig ruimte is voor een andere aanpak van de stedelijke waterproblematiek, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Stimuleringsmaatregel

Naast Tilburg keken de onderzoekers in de zes andere gemeenten Eindhoven, Enschede, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam, naar hun beleid voor groene daken. Wat doen zij? Wat zijn hun ervaringen? De meeste gemeenten hebben algemene stimuleringsmaatregelen, vaak in de vorm van subsidies of belastingvoordelen. Het gemiddelde subsidiebedrag bedraagt € 25 per m² groen dak. De gemeenten stimuleren groene daken omdat ze bij kunnen dragen aan vermindering van regenwaterafvoer via het gemengde rioolstelsel. Maar wat het effect precies is, is niet duidelijk. De effecten worden niet gemonitord.

Businesscase

Kansen voor mogelijke opschaling zijn dus het grootst bij de sociale woningbouw op het moment van dakrenovatie en bij grote dakoppervlakken op zichtlocaties. Maar projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties staan kritisch tegenover groene daken. Ze denken dat het een dure en weinig effectieve maatregel is. Je zou veel goedkope andere maatregelen kunnen realiseren die bijdragen aan beleving van groen of die je voor waterberging kunt gebruiken. Goed onderbouwde businesscases zouden kunnen helpen om draagvlak voor dakvergroening te vergroten.

Het rapport eindigt met aanbevelingen. Stel eerst het doel vast. Waarom wil je groene daken stimuleren? Werk een aantal businesscases uit, en als groene daken zijn gerealiseerd, volg dan de effecten. Zo vergroot je het inzicht in de betekenis van groene daken.

(Bron foto: Jan Nijman)