Nieuws

Drentse bollentelers werken aan schoon water

In het water van de Drentse Aa worden soms te hoge concentratie bestrijdingsmiddelen gevonden. Drentse bollentelers spannen zich daarom in overschrijdingen tot een minimum te beperken door gebruik te maken van teeltvrije zones of door emissie te beperken.

In het drinkwater dat het Waterbedrijf Groningen uit de Drentsche Aa en haar zij takken haalt, worden te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen gevonden. Om die belasting te verminderen hebben Waterschap Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe besloten maatregelen te nemen in de vorm van verschillende projecten. Een van die projecten is het project Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa. In dat project is aan bollentelers gevraagd stappen te nemen om de emissie van middelen naar het oppervlakte water te voorkomen.

Project verduurzaming bollenteelt

Er zijn in dat project 80 bedrijven geselecteerd die maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen ze greppels afsluiten, teeltvrije zones instellen of kiezen voor andere middelen. Vakblad Greenity laat in het artikel 'Drentse telers streven naar schoner water' zien hoe de telers dit aanpakken. Een van hen is lelieteler Wijnand Eleveld uit Smilde.

Eleveld zegt te zijn begonnen met het nemen van maatregelen waarmee hij het snelst resultaat kan boeken. Zo wil hij emissie verminderen door greppels af te dammen of kritisch te kijken naar de perceelskeuze. Daarnaast probeert hij sommige middelen te mijden. Zo zoekt hij een alternatief voor het herbicide Pyramin dat in het water is aangetroffen.

Normoverschrijdingen

Toch is het lastig voor bollentelers het probleem goed aan te pakken, meldt vakblad Greenity, omdat je niet kunt bepalen waar de normoverschrijdingen precies vandaan komen. Ook in de akkerbouw worden dezelfde middelen gebruikt. En tijdens extreem weer met zware buien is het moeilijk afspoeling te voorkomen.

Akkerranden

Een andere mogelijkheid om emissie te beperken is de toepassing van akkerranden met teeltvrije zone. Zo wordt er in het project gestreefd naar 16 ha bloemrijke graslanden. En om om het wortellesieaaltje te bestrijden worden afrikaantjes geteeld in plaats van ontsmetting met Vydate. Aan het project nemen ook vijf melkveebedrijven deel die experimenteren om de emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen in maïs te beperken. En om emissie uit andere bronnen te beperken wordt ook aan burgers, bedrijven en gemeenten gevraagd onkruid op een duurzame manier aan te pakken.

(Bron foto: Thinkstock)