Menu
Nieuws

Drie ondernemers over de toekomst van de landbouw

De landbouw in Nederland staat aan de vooravond van een verandering. De overheid ziet toekomst in kringlooplandbouw. Drie boeren geven in de documentaire 'Boeren met toekomst' hun visie over de toekomst van de landbouw.

false

Links

(1)