Nieuws

Drie prijsvragen Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema.

De werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs,organiseert scholingen en informatiebijeenkomsten voor docenten in het groene onderwijs over natuurinclusieve landbouw. Vanwege de huidige Coronacrisis kunnen er voor de zomervakantie helaas geen fysieke activiteiten meer plaatsvinden. Dat is niet alleen vanwege de beperkingen die zijn opgelegd, maar ook omdat docenten nu veel energie steken in het organiseren van online-onderwijs.

Toch moet het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ op 31 mei afgerond zijn. Om maximaal rendement ueit dit project te halen, heeft de begeleidende werkgroep een aantal activiteiten opgezet die wel uitgevoerd kunnen worden en mogelijk ook een bijdrage leveren aan online activiteiten van studenten. Het gaat om drietal prijsvragen voor docenten, studenten en jonge boeren:

Fotowedstrijd ‘Natuur op het agrarisch bedrijf’

Opdracht: Maak één of meer foto’s van natuurinclusieve maatregelen en activiteiten en de effecten hiervan op het landbouwbedrijf. Denk hierbij aan foto’s van bijvoorbeelde kruidenrijk grasland, boerenlandvogels, insecten en natuurlijke plaagbestrijding, houtwallen, bokashi of ruige mest, strokenteelt, groenbemesters, gebiedseigen veerassen, lokale gewassen, nestelgelegenheid voor vogels in en om de gebouwen. Winnaars kunnen een geldbedrag winnen of het boek 'Biodivers boeren'.

Video-essay Natuurinclusieve landbouw

Opdracht is een een filmpje van maximaal 4 minuten te maken waarin je jouw visie op natuurinclusieve landbouw weergeeft. Dit kan gaan over de
maatregelen die je aanspreken, mogelijkheden die je zie voor de
landbouwbedrijven maar ook belemmeringen die je ziet of ervaart. En het kan natuurlijk zijn dat je deze hele ontwikkeling niets vindt. Ook zo’n visie is welkom. Winnaars kunnen een geldbedrag winnen of de minigids Boerenlandvogels.

De beste ‘ingeblikte les’ met een natuurinclusief thema

Deze prijsvraag is bedoeld voor docenten, studenten van een lerarenopleiding of coaches van boerenbedrijven. Opdracht is een les te maken, of een bestaande les beschikbaar te stellen, met een duidelijk natuurinclusief element. Elk vakgebied binnen het landbouwonderwijs is daarbij welkom, evenals alle onderwijsniveaus, van VMBO tot HBO. Lesvorm is vrij. Lessen met gebruik Kahoot of Mentimeter etc. zijn welkom. De les moet niet lagner dan 20 minuten duren. Winnaars kunnen waardebonnen van Vogelbescherming Nederland winnen of het boek 'Biodivers boeren'.

Alle inzendingen moeten voor 21 mei ingezonden worden naar Evelien Verkerk.

De inzendingen worden voor gebruik in het onderwijs geplaatst op de portal Natuurinclusieve landbouw van Groen Kennisnet.

.

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet Mandy Eltink)

Publicaties