Nieuws

Drijvende plantenteelt op eilandjes

Plantenteelt op kleine drijvende eilandjes van piepschuim is goed mogelijk. Bladgewassen doen het goed, blijkt uit een praktijkproef. Drijvende landbouw biedt perspectieven voor landen waar landbouwgrond schaars is.

Als je planten op drijvende eilandjes kunt kweken, heb je mogelijk een oplossing voor landen als Bangladesh waar overstromingen een groot probleem vormen voor de landbouw. De Stichting Drijvende Eilanden wilde daarom weten of je planten kunt telen op eilandjes die gemaakt zijn van piepschuin. Onderzoekers wan Wageningen Wageningen University & Research voerden daarom afgelopen zomer in Lelystad een proef uit met een testeiland om te zien wat de invloed van telen op water is op de groei en de opbrengst van het gewas. Welke gewassen kun je telen op zulke eilandjes?

Piepschuim

Voor de proef werden blokken gebruikt die gemaakt zijn van expanded polystyrene (EPS), ook wel bekend als piepschuim. Die blokken met plastic folie zijn met netten aan elkaar gebonden tot een vlot van 2 bij 3 meter. In cilindervormige gaten worden groenten verbouwd.

Bladgroenten

Uit de proef blijkt dat de teelt van een aantal gewassen geslaagd is, zo is te lezen in het artikel 'Landbouw op drijvende eilanden werkt' dat in september in Resource verscheen. Bladgroenten als paksoi, sla of basilicum kun je goed telen op die drijvende eilanden, te teelt van aardappelen is wat lastiger omdat de knollen onder water rotten. Maar de onderzoekers hadden vooraf geen rekeningen gehouden met eenden die zich te goed deden aan sommige gewassen zoals paksoi.

Vervolg

Er valt dus nog wel wat te leren, vindt onderzoeker Marcel Vijn. Hij hoopt daarom op een vervolg van het experiment met drijvende eilanden. Begin november wordt het huidige project afgerond en worden nieuwe plannen gepresenteerd.

(Bron foto: Still uit YouTube-film RTLZ)

Links

(9)