Nieuws

Drinkwater vrij van coronavirus

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via kleine druppeltjes die ontstaan bij hoesten en niezen. Hoewel het virus in water even kan overleven, is water geen belangrijke verspreidingsroute. Ons drinkwater is veilig.

Het coronavirus wordt vooral van mens op mens overgedragen door besmette druppeltjes die ontstaan bij hoesten en niezen. Daarnaast spelen aerosolen mogelijk een rol in de verspreiding. Maar buiten het lichaam kan het virus maar korte tijd overleven. Het kan zich dan in ieder geval niet vermenigvuldigen. De rol van water bij de verspreiding lijkt minimaal, schrijft vakblad H2O in een artikel over het coronavirus in water. Drinkwater dat bereid is uit grondwater en oppervlakte water was en is veilig. Gezondheidsrisico's zijn nihil.

Besmettingsroute

Toch kan het virus wel aanwezig zijn in rioolwater. In het artikel wordt verwezen naar een besmetting van SARS-CoV in november 2002 in Hongkong. Het virus zou toen via riooldruppeltjes en het ventilatiesysteem in een appartementengebouw voor een besmetting van 300 mensen hebben gezorgd. Uit experimenten bleek dit virus 14 dagen lang besmettelijk te blijven bij 4°C, of 2 dagen lang bij 20°C. Maar besmetting via rioolwater is niet de belangrijkste route, aldus het vakblad, al blijft besmetting in bijzondere gevallen wel mogelijk. Dat kan gevolgen hebben voor gebieden met slechte sanitaire voorziening.

Rioolwaterscreening

Het genetisch materiaal van het virus kun je wel aantonen in het rioolwater. Uit een artikel over het coronavirus in het rioolwater blijkt dat zowel onderzoekers van onderzoeksinstituut KWR en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) genetische materiaal van dit virus vonden in monsters uit meerdere rioolwaterinstallaties. KWR vond het virus in het afvalwater zelfs zes dagen voordat de eerste bevestigde coronabesmettingen werden vastgesteld. Daarom kan rioolwaterscreening helpen de verspreiding van dit virus te volgen. Inmiddels is die rioolwatermeting ook opgenomen in het coronadashboard van de Rijksoverheid.

(Bron foto: Gerd Altmann via Pixabay)