Nieuws

Drogestofgehalte als kengetal van veevoer

Om te berekenen wat je voerefficiëntie is, moet je het drogestofgehalte van je veevoer meten. Daarvoor zijn verschillende apparaten ontwikkeld die gebaseerd zijn op twee principes: een NIR-sensor of een droogoven in combinatie met weegschaal.

Met een goed voerprogramma kun je werken aan een goede melkproductie, gezondheid en vruchtbaarheid van een koe. Daarvoor moet je het rantsoen monitoren. Dat kun je doen met het kengetal voerefficiëntie. Dat getal geeft weer hoeveel kilo melk een koe per kilo gevoerde drogestof produceert. Dat voerefficiëntiegetal ligt gemiddeld tussen 1,3 en 1,6, zo legt vakblad Veehouderij Techniek uit in het artikel 'Drogestofgehalte: weten wat je mengt en voert'. Wil je dat kengetal bepalen, dan moet je weten wat het drogestofgehalte is. Maar hoe bepaal je dat?

Drogestofgehalte

Je kunt uitgaan van gemiddelden. In een goede maïskuil is het drogestofgehalte gemiddeld 35%, maar het drogestofgehalte kan ook afwijken. Beter is het daarom het drogestofgehalte te meten. Er is meetapparatuur voor ontwikkeld. In het vakblad worden zes apparaten op een rij gezet. Die apparaten maken gebruik van twee verschillende principes.

Sensor

Sommige apparaten maken gebruik van een NIR-sensor (Nabij InfraRood). De sensor straalt infrarood licht uit en meet hoeveel geabsorbeerd of weerkaatst wordt. Aan de hand van ijklijnen kun je een schatting maken over de samenstelling en droge stofgehalten. Andere meetapparatuur weegt een monster, droogt het in, en weegt het nog een keer. Zo krijg je een betrouwbare waarde voor het drogestofgehalte.

In het artikel komen zes apparaten aan bod:

  • AgriNIR: dit is een draagbare koffer waarin een infraroodsensor is ingebouwd. De koffer is voorzien van een accu zodat je het in het veld kunt gebruiken.
  • Siloking Feedscan: dit is een NIR-sensor die je op een zelfrijdende voerwagen kunt monteren.
  • Moisture Tracker: een pistoolvormig handapparaat dat het drogestof- en vochtgehalte meet met een NIR sensor.
  • Bakhuis-drogestoftester: een eenvoudig en relatief goedkoop apparaat waarmee je kleine hoeveelheden voer kunt drogen.
  • Q-Dry: een klein droogapparaat met een ingebouwde weegschaal.
  • DG precisionfeeding: een meet- en weegsysteem voor voermengwagens. Het bestaat uit weegsensoren, een boordcomputer en een NIR-sensor.

(Bron foto: Thinkstock)