Nieuws

Drone brengt droogteschade in beeld

De hete en droge zomer van 2018 zorgde voor schade in de landbouw. Om de droogteschade te bepalen kun je per perceel opbrengsten meten. Maar je kunt ook drones inzetten, zo blijkt uit een proefproject.

Om de schade in beeld te brengen bij landbouwrampen worden schadecommissies ingesteld die per perceel de schade bepalen. Dat werk is tijdrovend, schrijft het Vlaamse vakblad Boer & Tuinder, bovendien is er een risico van subjectieve beoordeling. Het zou ook sneller kunnen door drones in te zetten die de droogteschade in beeld brengen.

Droogteschade

In het artikel 'Droogteschade bepalen met dronebeelden' schrijft het vakblad over een pilotproject dat in Sint-Truiden is uitgevoerd bij akkerbouwer Philip Martin. Drones uitgerust met een fotocamera (RGB) en multispectraalcamera vlogen in september op een hoogte van 40 meter over vijf percelen korrelmaïs.

Met die beelden van de camera's kun je droogteschade in beeld brengen zoals de bruinverkleuring van het blad. Op basis van beelden van de multispectraalcamera werden vegetatie-indexen berekend: de normalized difference vegetation index (NDVI) en de normalized difference red edge index (NDRE). Deze indexen geven aanwijzingen voor de gezondheidstoestand van een gewas. Tegelijkertijd werden van de percelen ook het korrelgewicht, het drogestofgehalte en het aantal korrels per 100 gram bepaald. Op basis van de beelden en die gegevens werd een model ontwikkeld om de opbrengst per hectare te schatten.

Statistisch model

Uit het artikel blijkt dat het statistisch model goed werkte omdat het 71% van de variatie in de opbrengst verklaart. En bij de oogst van de korrelmais bleek dat werkelijke opbrengst per perceel slechts 2,5% afweek van de waarde die het statistisch model geschat had. Het vakblad concludeert dat het mogelijk is om na een dronevlucht de opbrengst goed te voorspellen aan de hand van de vegetatie­indexen. Wil je deze techniek nog een keer toepassen, dan zul je wel opnieuw gewasgroeigegevens moeten verzamelen omdat de modellen gebaseerd waren op de gewasgroei in 2018.

Grasopbrengsten

Kun je drones ook gebruiken om grasobrengsten te schatten? Dat is de centrale vraag in een artikel Vakblad Veehouderij Techniek. Grasopbrengsten kun je schatten door grasgroei handmatig te meten met een grashoogtemeter. Die methode werkt goed, maar is tijdrovend. Je kunt grashoogtes ook meten met de sensor Pasture Meter+. Die sensor werkt met een NIRStechnologie. Je trekt die sensor over het gras met een quad of auto, of je bouwt de sensor onder een robot. Uit het artikel in het vakblad blijkt dat de metingen van die sensor voor 70 tot 80% overeenkomen met de werkelijke opbrengst.

Omdat drones of satellieten in staat zijn het hele perceel in een keer te overzien, en satellietbeelden gratis beschikbaar zijn via groenmonitor.nl, ontstond de vraag of je drones of satellieten kunt gebruiken om grasopbrengsten in te schatten. Uit Wagenings onderzoek blijkt dat je met een spectraalmeter op een drone wel schattingen kunt maken voor grasgroei, maar dat die opbrengstschattingen nog te onnauwkeurig zijn, zo meldt het vakblad.

De artikelen in Veehouderij Techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij Techniek aanmaken.

(Bron foto: Shutterstock)