Nieuws

Drones als hulp in de bosbouw

Drones, kleine onbemande luchtvaartuigen, kun je inzetten bij het werk in de bosbouw. Met een camera heeft de bosbeheerder een paar ogen extra om de houtopstanden te controleren bijvoorbeeld. Er zijn veel meer mogelijkheden.

Er is veel belangstelling voor de mogelijke inzet van drones in bos- en natuurbeheer, schrijft Stichting Probos in het Bosbericht 'Drones in het bosbeheer'. Zo was er afgelopen voorjaar een drukbezocht symposium 'Drones voor de natuur' die door de gelijknamige projectgroep was georganiseerd. Die projectgroep ontsluit kennis op hun website 'Drones voor de natuur'. Stichting Probos zet in hun bosbericht de mogelijke toepassingen van drones op een rij. 

Camera

De simpelste manier om een drone in te zetten, is door een drone met een foto- of filmcamera te gebruiken. Je kunt zo foto's of filmpjes maken die een bosbeheerder kunnen helpen. Je kunt zo bijvoorbeeld zien hoe de staat van de wegen na een houtoogst is of waar stormschade voorkomt. Maar er is meer mogelijk. Je kunt onder drones ook meetapparatuur hangen. Zo kun je boomhoogtes meten. Of je kunt gebruik maken van van infraroodcamera's die warmtebronnen kunnen meten. Zo kun je bijvoorbeeld wilde zwijnen met jongen opsporen.

Kartering

In het artikel worden verschillende voorbeelden genoemd waarbij je drones kunt gebruiken. Zo is op de Utrechtse Heuvelrug een essenhakhoutperceel in kaart gebracht zodat je vrij makkelijk zicht kreeg op plekken waar veel essentaksterfte voorkwam. In een ander voorbeeld - dat genoemd wordt - is dat met hulp van een drone met een multispectrale sensor een vegetatiekartering is uitgevoerd in een project voor grootschalig heideherstel.  Door de kroonbedekking van dennen- en berkenopslag in kaart te brengen kon berekend worden hoeveel houtige biomassa aanwezig was. Die informatie was nodig voor het opstellen van het bestek voor heideherstel.

Regelgeving

Er zijn wel meer mogelijkheden. Maar drones mag je niet zo maar gebruiken, wet- en regelgeving regelt wat mag en niet mag. Het gebruik van drones valt onder de Regeling Modelvliegen. Particulieren hebben geen vergunning nodig, maar moeten zich aan regels houden. Zo mag je met een drone niet hoger dan 120 meter vliegen, niet boven bebouwing, wegen en mensen of rond vliegvelden. Voor beroepsmatige toepassing is wel een vergunning nodig. Die kun je aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

(Bron foto: Pixabay)