Nieuws

Drones helpen bij precisiebemesting

Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock
Bron foto: Robert Mandel, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Precisielandbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Precisiebemesting gaat over de juiste hoeveelheid bemesting op het juiste moment op de juiste plek. Hiervoor is nauwkeurige informatie van het gewas nodig en drones bieden dit, veel meer dan satellietbeelden. De ondernemer blijft belangrijk, hij moet zorgen voor de interpretatie van de beelden.

Op de Boerderij van de Toekomst heeft men ervaring opgedaan met dronevluchten boven aardappelen voor stikstof-bijbemesting. De drone verzamelt data over de stikstofbehoefte van het gewas tijdens het seizoen. Deze data worden daarna gebruikt om pleksgewijs stikstof toe te voegen of juist een bemesting over te slaan. Dit resulteert in een meer precieze bemesting in plaats van een vooraf opgestelde stikstofgift die in één of twee keer gegeven wordt.

Stikstofbehoefte fluctueert

Door weersomstandigheden, verschillen in de bodem en het stikstofaanbod uit bijvoorbeeld mineralisatie fluctueert de stikstofbehoefte van aardappelen tijdens het seizoen. Met een stikstof-bijbemestingssysteem wordt de gift zo goed mogelijk aangepast aan de behoefte van het gewas. Zo wordt een te lage of te hoge stikstofgift voorkomen en daarmee derving van opbrengst of kwaliteit.

Voordelen drone

Bij de aardappelteelt is het gebruikelijk een meting van de stikstofvoorraad in de bodem tijdens het groeiseizoen te doen. Of men doet een meting van het nitraatgehalte in de bladsteel. Voordeel van een drone is dat zulke monsternames in het veld niet meer nodig zijn.

Tweede voordeel is dat een drone de variatie in gewasstand binnen een perceel in kaart brengt, dat gebeurt met een traditionele stikstofgift niet. De teler hoeft niet zelf een drone aan te schaffen, gespecialiseerde dronevliegers maken tegen betaling de beelden. Er zijn inmiddels ook loonwerkers die specialist zijn in het werken met drones. 

Drone versus satelliet

Een dronebeeld is duurder dan een satellietbeeld, want satellietbeelden zijn gratis beschikbaar. Maar satellietbeelden zijn minder nauwkeurig. Daarnaast is het altijd afwachten of de beelden bruikbaar zijn vanwege mogelijk aanwezige bewolking. Gemiddeld kun je elke 20 dagen een satellietbeeld verwachten, maar door bewolking kan dit minder vaak zijn. Met een drone is de vlucht te plannen en daardoor ben je zeker van gedetailleerde beelden op het juiste moment.

Interpretatie belangrijk

Ook in de sier- en boomteelt kunnen drones met thermische camera’s een rol spelen, beschrijft dit artikel uit het vakblad Sierteelt en Groenvoorziening . Een thermische camera legt de temperatuur van planten vast. Planten die een gebrek aan water en/of voedingsstoffen hebben, stijgen in temperatuur. Dat komt doordat ze de huidmondjes gesloten houden. Op die manier krijgt de kweker inzicht in mogelijke tekorten.

“Vervolgens is het wel aan de kweker om het veld op te gaan en op onderzoek te gaan”, aldus Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep boomkwekerij bij AVBS en drijvende kracht van de cursus precisiesierteelt van de boomkwekers Noord-België. Verschoren benadrukt dat technologie veel gegevens aanlevert, maar dat de kweker de data moet kunnen interpreteren.

In het geval van de stikstof-bijbemsting op de Boerderij van de Toekomst is er een app die hierbij ondersteunt.

Onderwijs

In het groene onderwijs is er volop aandacht voor precisielandbouw en daarmee voor het werken met drones. De Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) heeft in een gids verzameld wat er allemaal gebeurt binnen het onderwijs op dit gebied. Studenten, net afgestudeerden en werkers in de precisielandbouw delen hun ervaringen.