Nieuws

Drones voor natuurbeheer

Drones, kleine onbemande luchtvaartuigen, kunnen op verscheidene manieren worden ingezet bij natuurbeheer. Zo is het mogelijk om vegetatiestructuren en -classificaties in beeld te brengen, als ook verschillende soortenpopulaties te tellen.

Meestal is een combinatie van drone, verschillende soorten sensoren en software nodig om dit soort acties succesvol uit te kunnen voeren. Hierom werken natuurorganisaties samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van vluchten met drones.

Soorten drones

Er zijn twee soorten drones, zo is te lezen in kennisblad veldwerkplaats, namelijk: de fixed wing drone en de multicopter of multirotor. Een multicopter kan stilhangen en is daardoor geschikt voor inspecties en tellingen, terwijl een fixed wing meer geschikt is voor langere afstanden. Er zijn verschillende soorten sensoren die veelal worden gebruikt bij natuurbeheer. Zo zijn er RGB sensoren voor het zichtbare spectrum, NIR sensors (Near Infrared = Nabij Infrarood), multispectrale en hyperspectrale camera’s en Infrarood sensoren (warmtebeelden).

Natuurbeheer

Drones kunnen succesvol worden gebruikt om weidevogelnesten en reekalveren te spotten, waardoor er kan worden voorkomen dat deze onder een maaimachine terechtkomen. Vaak kunnen drones een accuratere telling uitvoeren dan menselijke waarnemers. Bovendien zijn ze ook nog eens minder verstorend. Ook voor het tellen van vogelkolonies in de Wadden blijken drones een grote bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast kunnen met drones opnames worden gemaakt van vegetatiepatronen, vervolgens kan uit deze beelden een 2d-plattegrond worden gemaakt. Beelden van vegetatiekenmerken  kunnen voor een verscheidenheid van doeleinden worden gebruikt, zoals de mate van verwording van heide tot bos.

(Bron foto: Shutterstock)