Menu
Nieuws

Droogval ven stimuleert forse nitrietaanmaak

Onderzocht wordt hoe de stikstofkringloop en daarmee herstel van vennen via peilbeheer gestimuleerd kan worden. Belangrijke eerste stap in de kringloop is nitrificatie, biologische oxidatie van ammonium tot nitriet. Droogval van venbodems blijkt forse nitrificatie te veroorzaken.

false

false

false

false

false

false

false