Nieuws

Duist wordt probleemonkruid

Duist is een lastig graanonkruid, vooral omdat deze grassoort steeds vaker resistentie vertoont tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Een gerichte aanpak in de herfst kan helpen duist in de hand te houden.

Duist (Alopecurus myosuroides) kan een flinke opbrengstderving veroorzaken in granen, met name wintergranen. De bestrijding van duist wordt steeds lastiger omdat de soort resistentie ontwikkelt voor de verschillende toegelaten chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Duist kiemt zowel in het voorjaar als in het najaar en is een zaadonkruid. De soort komt voor in gewassen op voedselrijke grond, vooral op bedrijven met intensieve graanteelt. Vooral in Engeland zijn er al percelen waar de bestrijding zo lastig is dat teelt van wintertarwe onmogelijk is. Vakblad Management&Techniek besteedt in een artikel aandacht aan de problematiek en zet verschillende bestrijdingstrategieën op een rij.

Resistentie

Om duist te bestrijden was het gebruikelijk in het voorjaar met toegelaten middelen dit graanonkruid aan te pakken. Lastig daarbij is dat duist, net als de granen zelf, een grasachtige plant is. Telers moeten dus met selectieve middelen werken. En juist voor die selectieve middelen ontwikkelt duist makkelijk resistentie.

Een andere mogelijkheid is duist aan te pakken met een najaarsbehandeling. De jonge duistplanten zijn dan nog niet zo ver ontwikkeld en makkelijker te bestrijden. Mocht het lastig worden, dan kun je het met een radicalere aanpak proberen. De akkerbouwer kan dan het beste niet ploegen na een teelt. De duistzaden blijven zo bovenop liggen. Door een lichte grondbewerking toe te passen, kan hij een vals zaaibed creëren. Nadat de duistzaden gekiemd zijn, kunnen ze doodgespoten worden met het breedwerkende glyfosaat.

Grasland

In het artikel worden strategieën genoemd voor vier categorieën van resistentieontwikkeling. Van geen resistentieontwikkeling, daar kan duist bestreden worden met een voorjaarsbehandeling, tot zware resistentieontwikkeling. In dit laatste geval kun je het beste grasland inzaaien. Graanteelt is dan niet meer mogelijk.

(Bron foto: Wikimedia)