Nieuws

Duurzaam Nederland verandert het landschap

Energietransitie, aanpassing aan klimaatveranderingen en verduurzaming van de landbouw zal het Nederlandse landschap ingrijpend doen veranderen. Om te werken aan kwaliteit van het landschap moet je in gesprek met bewoners en bezoekers, zo is te lezen in het advies 'Verbindend landschap'.

Het Nederlandse landschap verandert altijd. Zo hebben inpolderingen en ruilverkavelingen het Nederlandse landschap in het verleden ingrijpend veranderd, legt Annemieke Nijhof uit tijdens de presentatie van het advies 'Verbindend landschap'. Omdat we voor belangrijke opgaven staan, denk aan klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming van de landbouw, zal het landschap ook in de toekomst sterk veranderen.

Verbindend landschap

Sommige van die veranderingen zullen zich geleidelijk voltrekken. Bodemdaling of verandering van de natuur vindt geleidelijk plaats. Maar andere veranderingen zoals het waterbeheer gaan snel. En daar moet je op inspelen. Hoe doe je dat? De overheid vroeg de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om advies. Hoe kun je de kwaliteit van het Nederlandse landschap borgen? Wat is de rol van de overheid bij die zorg voor kwaliteit?

De Raad voerde verkenningen uit, sprak met bewoners in een paar regio's en vroeg tien ontwerpbureaus en onderwijsinstellingen in de Challenge landschap 2070 hun visie op de toekomst van het Nederlandse landschap te geven. Op basis van die verkenningen en verschillende scenario's formuleerden ze het advies 'Verbindend landschap' dat op 8 november gepresenteerd werd.

Waardevol landschap

Kern van het advies is dat je de veranderingen moet benutten om een waardevol landschap te creëren, dat je in gesprek moet gaan met bewoners en bezoekers, en dat je gebruik maakt van kennis en ervaring in de regio. Dat je veranderingen kunt benutten om een waardevoller landschap te creëren heeft het programma 'Ruimte voor de rivier' laten zien, legt Nijhof uit in haar presentatie op 8 november. Wil je voor de toekomst inspelen op de plannen voor bijvoorbeeld de water- of energieopgaven, dan zul je in gesprek moeten met bewoners. Zij kunnen aangeven waarom een landschap waardevol is.

Aandacht voor een waardevol landschap is essentieel, vinden de opstellers van het advies. Wanneer er onvoldoende aandacht is voor het landschap, zal er veel weerstand zijn tegen veranderingen. Het rapport is op 8 november aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ).

(Bron foto: Shutterstock)