Nieuws

Duurzaam ontwormen bij paarden

Paarden worden vaak volgens een vast schema meerdere keren per jaar ontwormd, maar dat is niet nodig. Met goed weidebeheer en gerichte monitoring kun je het aantal wormbehandelingen beperken.

Standaard ontworming van paarden volgen een vast schema van meerdere keren per jaar is niet wenselijk. Die aanpak werkt resistentie tegen ontwormingsmiddelen in de hand. Maar je zult paarden toch moeten ontwormen, want veel paarden zijn besmet met maag-darmwormen. Bloedwormen of strongyliden zijn de belangrijkste parasieten bij paarden. Daarnaast kunnen ze besmet zijn met andere wormen: lintwormen of leverbot bijvoorbeeld.

Weidebeheer

In het artikel 'Hoe je paard duurzaam ontwormen?' besteedt vakblad Boer & Tuinder aandacht aan duurzaam ontwormen. Dat houdt in dat je je vooral richt op preventie en monitoring, en dat je paarden alleen ontwormd die het nodig hebben.

Duruzaam ontwormen begint met goed weidebeheer, aldus het vakblad. Het regelmatig verwijderen van de mest is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Zo kun je besmettingen voorkomen, want paarden scheiden de eitjes van de wormen via de mest uit.

Ook het monitoren van infecties is belangrijk. Een belangrijk hulpmiddel is microsco­pisch onderzoek van de mest. Daarbij wordt het aantal eitjes per gram mest (EPG) geteld. Als die EPG-waarde onder de 200 is, is ontworming niet nodig. Tussen de 200 en 500 is er een risico. Bij paarden met een EPG-waarde hoger dan 500 moet je ontwormen.

Mestonderzoek

Dat mestonderzoek voer je twee tot vier keer per weideseizoen uit met verse mest. Maar met het mestonderzoek kun je niet alle worminfecties aantonen. Daarom is het wel zinvol paarden standaard jaarlijks een keer te ontwormen in de winter.

In het artikel worden nog verschillende tips vermeld voor goed weidebeheer. Zo moet je zorgen dat de bezetting van het weiland niet te hoog is, dat je paarden regelmatig omweidt. En op natte graslanden moet je letten op infecties met leverbot.

(Bron foto: RitaE via Pixabay)