Nieuws

Duurzaamheid en voedsel

Bij een hoge populatiedruk is een veganistisch dieet net zo min mogelijk als een dieet met veel dierlijk eiwit. Dat concludeert prof. Imke de Boer (Wageningen UR).

In het juli-nummer van Voedingsmagazine wordt in drie artikelen aandacht besteed aan duurzaamheid en voedsel. In het artikel ‘Prof. Imke de Boer (WUR): ‘Duurzame voedselvoorziening onmogelijk zonder veehouderij’’ wordt verslag gedaan van een lezing die De Boer hield tijdens een studiedag van FrieslandCampina.

De vraag die in de lezing centraal stond is of dierlijke producten in een milieubewust dieet passen. Er zijn consumentenorganisaties die deze vraag ontkennend beantwoorden. ‘Die organisaties baseren hun standpunt op onderzoeken die uit lijken te wijzen dat de productie van plantaardige eiwitrijke voedingsmiddelen het milieu minder belast dan de productie van dierlijke voedingsmiddelen,' aldus De Boer. ‘Bij vergelijking van vleesproducten onderling lijkt de productie van rund- en lamsvlees tot een hogere milieubelasting te leiden dan productie van kalfs- of varkensvlees of kip.’

De Boer kwam tijdens haar lezing tot de volgende conclusies:

  • voor optimaal landgebruik is matige consumptie van dierlijk eiwit vereist
  • bij een hoge populatiedruk is een veganistisch dieet net zo min mogelijk als een dieet met veel dierlijk eiwit
  • het aandeel dierlijke producten in het dieet is bij hoge populatiedruk afhankelijk van het aandeel van marginaal land in de beschikbare grond

Rol van zuivel

Dr. Jan Steijns FrieslandCampina is de auteur van het opiniestuk ‘De rol van zuivel in duurzame en gezonde voeding’. Hierin zet hij recente discussies en inzichten over hoe de groeiende wereldbevolking beter kan worden gevoed met een zo laag mogelijke milieudruk, op een rij en geeft er zijn visie op. ‘Ik ben al een behoorlijke tijd actief in het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot zuivel, voeding en gezondheid en kom tot de voorlopige conclusie dat zuivel niet alleen veel te bieden heeft op het gebied van het aanleveren van nutriënten, maar dat de associaties met een goede gezondheid ook steeds duidelijker worden’, schrijft hij. ‘Ik pleit er dan ook voor om beide welzijnscomponenten op een verantwoorde wijze mee te nemen in discussies en beleid over duurzame en gezonde voeding.’

Debat

Circa 50 deelnemers gingen met elkaar in debat tijdens het symposium ‘De rol van melk en melkproducten in gezonde, duurzame voeding'. Over het symposium wordt verslag gedaan in het artikel ‘Haags debat over de verduurzaming van voedsel'. De aanwezigen werd een drietal stellingen voorgelegd. Conform het Lagerhuisdebat splitsten de deelnemers zich op in voor- en tegenstanders, die met elkaar in discussie gingen en elkaar tot overlopen probeerden te verleiden, wat overigens maar een enkele keer lukte. 

Met de stelling ‘het is onmogelijk om in 2050 twee keer zoveel voedsel te produceren met de helft van de grondstoffen’ bleek ongeveer een derde van de deelnemers het eens te zijn. Dat gold ook voor de stelling ‘Bij duurzame en gezonde voeding dient duurzaamheid meer aandacht te krijgen dan gezondheid’.

Met de stelling ‘Voor een gezond voedingspatroon is melk noodzakelijk’ was in eerste instantie slechts één van de aanwezigen het eens. Na een discussie kwamen er nog een paar bij, maar de meeste deelnemers vonden melk wel belangrijk, maar niet strikt noodzakelijk.(Bron foto: Pixabay)