Nieuws

Duurzaamheidsmonitor voor pootaardappelteelt

De teelt van aardappelen wordt duurzamer. Zo vertoont het gebruik van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen de laatste tien jaar een dalende trend. Een ontwikkelde duurzaamheidsmonitor kan pootgoedtelers aanzetten tot verbetering van duurzaamheid.

De aardappel is voor Nederlandse akkerbouwers het belangrijkste gewas als je kijkt naar de bijdrage van het inkomen. Het areaal consumptieaardappelen bedraagt nu zo'n 70.000 hectare. Daarnaast wordt er op zo'n 30.000 hectare fabrieksaardappelen geteeld en het areaal pootaardappelen bedraagt 40.000 hectare, zo blijkt uit de 'Factsheet duurzame aardappelteelt' waarin Wageningen University & Research feiten op een rij zet.

Opbrengststijgingen

De opbrengsten van de aardappelteelt zijn sinds de jaren vijftig bijna verdubbeld. Maar de teelt van aardappelen is wel lastig. Het gewas heeft vrij veel meststoffen nodig en is gevoelig voor ziekten en plagen. Met name aardappelmoeheid en aardappelziekte of Phytophthora zijn berucht. Uit de factsheet blijkt dat de stikstofgiften onder invloed van regelgeving de laatste jaren licht zijn gedaald. Dat heeft ook effect op de opbrengsten. De opbrengststijgingen zijn afgevlakt. En het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is de laatste jaren ook afgenomen.

Milieubelasting

In de pootaardappelteelt - waar opbrengsten nu tussen de tussen 37 en 40 ton per ha schommelt - ligt het gebruik van bestrijdingsmiddelen nu op 28 kilo per hectare. Het gebruik van middelen in de consumptie- en fabrieksaardappelteelt is wat lager. Maar die kilo's zeggen nog niet zo veel. Interessanter is te kijken naar de milieubelasting. Uit de cijfers blijkt dat met name de milieubelasting van de bodem en van het oppervlaktewater de afgelopen jaren gemiddeld sterk gedaald is. Dat komt door het verbod op 'zware' milieubelastende middelen en door het toepassen van emissiebeperkende maatregelen.

Duurzaamheidsmonitor

Dat de teelt duurzamer geworden is, kun je ook meten. De Wageningse master-student Peter Sloot ontwikkelde met dat doel een duurzaamheidsmonitor voor de pootgoedsector. Het idee is dat de resultaten je kunnen helpen de duurzaamheid van de teelt te verbeteren. In zijn scriptie met als titel 'Het opstellen en toepassen van een duurzaamheidsmonitor binnen de Nederlandse aardappelpootgoedsector' doet hij verslag van zijn onderzoek. Hij stelde een lijst op van 14 verschillende indicatoren die je zou kunnen gebruiken zoals: winstgevendheid, concurrentie, plantgezondheid, bemesting, biodiversiteit en kwam na overleg met telers, aardappelhandelshuizen, NGO's en overheid tot een selectie. 

Imago

Uit de scriptie blijkt dat telers veel belang hechten aan het belang van de milieubelasting en de hoeveelheid ingezette gewasbeschermingsmiddelen. Op niet al te grote afstand volgt de productie van groene stroom, de energiebesparende maatregelen en de biodiversiteitmaatregelen. Een wat lastiger aspect is het maatschappelijke draagvlak en het imago van de sector. Telers hechten er veel waarde aan, maar het is lastig te meten. Telers denken dat je wel wat kunt doen door actief te participeren in de sociale omgeving en kennis over de productiemethoden te delen.

(Bron foto: Pixabay)