Nieuws

Duurzame akkerbouw met plantversterkers

Steeds meer akkerbouwers werken in projecten een bodemgezondheid en een gezonder gewas. Ze passen plantversterkers toe zoals mycorrhiza-schimmels, humuszuren of steenmeel.

Met plantversterkers kun je de weerbaarheid van planten vergroten waardoor ze minder snel aangetast worden door ziekten en plagen. Op de markt zijn er diverse plantversterkers: mycorrhiza-schimmels, humuszuren, steenmeel of andere preparaten. In veel gevallen werken die plantversterkers via de bodem. Ze stimuleren het bodemleven, zorgen voor de opbouw van humuszuren bijvoorbeeld waardoor de weerbaarheid van plant positief beinvloed wordt. Vakblad Akker besteedt in een overzichtsartikel 'Plantversterker komt op in gangbare akkerbouw' ruim aandacht aan dit fenomeen. Hoe werken die plantversterkers? Welke toepassingen zijn er? En kunnen deze plantversterkers een overgang van chemie naar biologie in gang zetten?

Bodembiologie

De diversiteit aan plantversterkers is groot. Adviseur René Jochems vindt dat niet alle leveranciers van producten duidelijk zijn over de werking. Het etiket zou informatiever moeten zijn, vindt hij. Bodembiologie speelt in veel gevallen een belangrijke rol bij de verschillende plantversterkers. Jochems, die ook cursussen bodembiologie geeft, vindt dat er bij Nederlandse landbouwers een groot gebrek is aan kennis over bodembiologie. 'Voorlopig overheerst de 160-jarige bemestingsleer', zegt hij. Hij ziet wel dat de akkerbouw een voorsprong heeft. Die sector loopt voor in projecten als Veldleeuwerik en niet-kerende grondbewerking.

Mycorrhiza's

Er zijn steeds meer akkerbouwers die mycorrhiza's toepassen. Mycorrhiza-schimmels leven in symbiose met planten. Ze zorgen voor een uitbreiding van het wortelstel, maken fosfaat beter beschibaar voor de plant en verhogen zo ook de weerbaarheid van de plant. Er zijn diverse bedrijven die mycorrhiza-preparaten aanbieden. Je kunt de mycorrhiza-schimmels oplossen als een poeder in water, of doseren als een granulaat. Zo meldt het artikel dat er mycorrhiza-schimmels zijn die je kunt gebruiken om aardappelen weerbaarder te maken tegen de de aardappelziekte Phytophthora. Micosat-directeur John van Klaren zegt dat 65 aardappelboeren in 2016 al zo'n plantversterker gebruiken.

Bodemherstel

Een van de grotere leveranciers van mycorrhiza's is Pius Floris van het bedrijf Plant Health Cure. Hij stelt dat het effect van zijn plantversterkers niet makkelijk kunt omrekenen in een meerwaarde door een som te maken van kosten en baten. Je kunt het niet uitdrukken in meeropbrengst of minder last van nematoden, zo zegt hij. Het gaat er bij zijn producten vooral om de bodem te versterken, waardoor je planten beter weerbaar kunt maken. Het is niet zo dat je een ziekte als Fusarium uit kunt bannen. Hij ziet de negatieve invloed van kunstmest en diepe grondbewerking op de weerbaarheid van planten. Ook steenmeel kan een rol spelen bij het mineraal herstel van de bodem, zo zegt hij.

Humus

Floris benadrukt de rol van humus in de bodem: 'Humus is de batterij van de bodem. Maar in de meeste Nederlandse akkers zit geen of weinig humus.' Floris ziet daarom een rol in natuurlijke fulvine- en huminezuren die je uit drinkwater kunt winnen. Maar om een bodem te laten herstellen is tijd nodig.

Door toepassing van plantversterker zou je een overgang kunnen maken van chemie naar bodembiologie. Adviseur Roelf Havinga ziet dat bij die overgang, die je geleidelijk moet uitvoeren, een belangrijke rol is weggelegd voor groenbemesters. Die planten voeden het bodemleven. Dat bodemleven produceert vervolgesn voor de natuurapotheek van 300.000 middelen, aldus Havinga. Hij denkt dat dankzij een goed bodemleven een meerproductie van 30 % mogelijk is.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)