Nieuws

Duurzame bieten met akkerleven

Bietentelers kunnen met eenvoudige maatregelen de biodiversiteit op hun akker versterken, door nestkasten of insectenhotels te plaatsen bijvoorbeeld. Zo bespaar je op insecticiden. Een interactieve kaart maakt veel duidelijk.

Biodiversiteit kan positieve gevolgen hebben op de teelt. Door nestkasten voor torenvalken of uilen te plaatsen stimuleer je de aanwezigheid van deze vogels. Dat leidt tot een lagere muizenpopulatie en uiteindelijk dus tot minder muizenvraat aan het bietenzaad, zo begint Cosun magazine het artikel over biodiversiteit en akkerleven.

Bodemleven

Je kunt veel meer doen. Zo is het belangrijk het bodemleven te versterken. Dat doe je niet alleen door groenbemesters toe te passen, maar ook door structuurbederf van de bodem te voorkomen. Je kunt gebruik maken van banden met lage druk of niet- kerende grondbewerking.

Interactieve kaart

De interactieve kaart over bietenteelt en akkerleven laat meer voorbeelden zien, zoals de toepassing meerjarige kruidenranden, aangepast slootbeheer en het plaatsen van een zitpaal voor roofvogels. Meer informatie over tips voor duurzame gewasbescherming in de bietenteelt vind je in de teelthandleiding van het IRS.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(4)