Nieuws

Duurzame bloembollen met de kennis van nu

Negen bloembollentelers in de coöperatie NLG werken aan een duurzame teelt van bloembollen, met een gezonde bodem, minder bestrijdingsmiddelen en minder kunstmest. Terug naar het oude ambacht van bloembollen kweken met de kennis van nu.

'Je ziet de bodem opknappen,' zegt bollenteler Cock Hulsebosch. 'De structuur is beter, de bodem is ruller. Het gewas groeit er voor ons gevoel gezonder op.' Hulsebosch is een van de negen bloembollenkwekers die zich verenigd hebben in de coöperatie NLG (Natural Living and Growth).

De telers in die coöperatie willen een duurzaam product telen tegen een eerlijke prijs, met minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat doen ze door kennis te ontwikkelen en te delen. De coöperatie komt voor uit het praktijknetwerk Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen. Vakblad Akker besteedt er aandacht aan in het artikel 'Bollen telen als vroeger, met kennis van nu'.

Bodem

Om de teelt te verduurzamen richten de bloembollentelers hun aandacht op de bodem. Ze willen werken aan een gezonde bodem die weerbaar is en zo voor een gezonde plant zorgt. 'Dat is nodig', vindt bestuursvoorzitter Rob Tamis 'want de bodem raakt uitgehold. De bodem geeft weinig voeding af, het organische stofgehalte gaat naar beneden'. Ook teler Carlo van Schagen ziet dat: 'Onkruid en ziekten nemen niet af ondanks het feit dat telers steeds meer middelen en kunstmest gebruiken.'

Bodemleven

Het herstel van de bodem kost tijd; vier tot vijf jaar denken de leden. Het bodemleven moet zich herstellen. De telers bemesten volgens de Albrechtmethode, voeren minder grondbewerkingen uit, maken hun eigen compost, gebruiken natuurlijke groenbemesters en zaaien akkerranden in. Het zijn oude methoden die worden aangevuld met moderne technieken: drones en gps-gestuurd bemesten. We willen bloembollen kweken met de kennis van nu, aldus Hulsebosch. En door een eigen keurmerk willen ze een onderscheidend product leveren.

Kennis

De telers gebruik nu naar schatting 70% van de chemie in vergelijking met vier jaar geleden. Misschien dat ze over vijf jaar op 35% zitten, denkt Tamis. Dat ze minder middelen gebruiken, wil niet zeggen dat het goedkoper wordt. Er gaat ook geld naar onderzoek want kennisontwikkeling vinden de telers belangrijk. Ze willen hun kennis delen met andere belangstellenden in de sector via excursies, workshops of open dagen.

(Bron foto: Jan Nijman)