Nieuws

Duurzame bloemkool met strorijke stalmest

Kun je bloemkool duurzaam telen door strorijke stalmest op de akker te laten liggen in plaats van onderploegen? Binnen Amsterdam Green Campus buigen studenten van verschillende onderwijsinstellingen zich over die vraag waarbij ze samenwerken met onderzoekers en bloemkooltelers.

Normaal wordt strorijke mest ondergewerkt. Maar wat is het effect als je die mest laat liggen op de bodem, denk aan bodemkwaliteit en organisch stofgehalte, maar ook op de opbrengst en productkwaliteit van de bloemkool, de uitspoeling van nutriënten naar oppervlaktewater en de onder- en bovengrondse biodiversiteit?

Bodem

Aanleiding voor die vraag was de uitkomst van een hackathon 'Natuurinclusieve landbouw: Boer en Business in Balans' die de provincie Noord-Holland in het najaar van 2019 organiseerde. De case van bloemkoolteler Wim Reus - de beste bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid - viel op. Hij zoekt naar mogelijkheden om het organische stofgehalte van de bodem op peil te houden met organische bemesting.

Om antwoord te geven op de vragen van de bloemkoolteler wordt in opdracht van de de provincie Noord Holland sinds maart een vierjarig onderzoeksproject uitgevoerd door Amsterdam Green Campus waarbij studenten samenwerken met ondernemers op twee tuinbouwbedrijven in Noord-Holland. Dat meldt het sectormagazine v/d Grond in een artikel. Het project wordt geleid door docenten van het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universtieit van Amsterdam. Bij het project zijn lectoren van Aeres Hogeschool betrokken en in de loop van het project worden ook andere groene onderwijsinstellingen betrokken zoals Clusius College en Wellantcollege.

Circulaire economie

Bij Amsterdam Green Campus lopen op dit moment tientallen projecten waarbij ondernemers, onderzoek en onderwijs samenwerken in zogenaamde co-creatie. Transitie naar een circulaire economie is een rode draad in alle projecten, zegt directeur Niek Persoon in het artikel. Zo is er een project waarbij wordt gekeken of je reststromen van broccoli, tomaat, paprika of witte kool kunt verwerken tot een groentepoeder dat als basis kan dienen voor soepen en sauzen. Studenten van Inholland zijn bezig met de procestechnologische kant.

In de kennisbank van Groen Kennisnet zijn meer artikelen opgenomen uit het magazine v/d Grond - een magazine voor de vollegrondsgroenteteelt.

(Bron foto: Shutterstock)