Nieuws

Duurzame energie uit pluimveemest

De biomassacentrale in Moerdijk, die jaarlijks mest van 600 pluimveehouders verstookt, scoort vanuit milieu-oogpunt het best in vergelijking met andere biomassacentrales. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij de hele productketen is geanalyseerd.

De biomassacentrale (BMC) in Moerdijk draait volledig op pluimveemest. De centrale produceert jaarlijks zo'n 285 gigawattuur aan groene stroom door 430.000 ton pluimveemest te verstoken. De centrale gebruikt daarvoor een pluimveemest van 600 pluimveehouders, een derde van de totale pluimveemest in Nederland. Met die stroom uit die centrale kun je 70.000 huishoudens in hun stroombehoefte voorzien. Het voordeel van een biomassacentrale is dat je zo een bijdrage levert een de vermindering van de CO₂-uitstoot. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt beschouwd als CO₂-neutraal. 

Milieueffecten

BMC wilde weten of deze manier van elektriciteit produceren echt milieuwinst oplevert. Hoe verhoudt de milieu-impact van deze centrale zich in vergelijking met andere manieren van energieproductie? En hoe zit het met de mineralenbalans? Op verzoek van BMC Moerdijk bracht onderzoeksbureau CE Delft in kaart wat de milieueffecten zijn van negen verschillende routes om pluimveemest te verwerken. CE Delft voerde een LCA-studie uit (Levens Cyclus Analyse).

In een LCA wordt de hele productketen geïnventariseerd - van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking - op basis waarvan de milieuresultaten worden berekend. In maart verscheen het rapport 'LCA thermische conversie pluimveemest BMC Moerdijk'. Agro & Chemie besteedde aandacht aan dit onderzoek in het artikel 'Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix'.

Mineralen

In het onderzoek zijn verschillende verwerkingsroutes meegenomen zoals covergisting in een Duitse centrale, bijstoken in een houtcentrale, direct gebruik van ruwe mest in Nederland en Duitsland en drie composteringsroutes. Uit de analyses blijkt dat de verwerkingsroute bij BMC Moerdijk en bij de pluimveehouder vanuit milieuoogpunt het beste scoren. En ook als je kijkt naar de mineralenbalans blijkt deze route het best te scoren. Hoewel bij verbranding stikstof en organische stof verloren gaan, blijken fosfaat en kalium juist behouden. Deze mineralen vind je terug in de as van de pluimveemest.

Je zou deze as als kunstmest kunnen gebruiken als de nieuwe Europese Meststoffenverordening dit toelaat. Bij andere verwerkingsroutes zoals compostering of transport van ruwe mest, blijven fosfaat en kalium ook beschikbaar, maar er zitten nadelen aan. Zo kun je met transport van ruwe mest ook eventuele ziekteverwekkers verspreiden. En door het gewicht is het transport van pluimveemest-as goedkoper.

(Bron foto: Pxhere.com)

Links

(2)