Nieuws

Duurzame gewasbescherming via de supermarkt

Telers van aardappelen, appels, aardbeien en tomaten kunnen de gewasbescherming flink verduurzamen. En supermarkten kunnen hierin een belangrijke ondersteunende rol spelen.

In opdracht van Greenpeace onderzocht CLM hoe telers van vier belangrijke gewassen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen verminderen. Is het mogelijk het middelengebruik te halveren? En kunnen ze af van een aantal voor bijen, milieu en gezondheid schadelijke middelen?

Halvering

Halvering van het middelengebruik is voor drie van de vier gewassen haalbaar, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'Supermarkt aan zet voor duurzame gewasbescherming'. Duurzaam werkende telers van aardappelen, tomaten en appels gebruiken al 50 % minder middelen dan gangbare telers. In aardbeien lijkt halvering van het middelengebruik wat lastiger. De terugdringing van kritische middelen voor bijen blijkt een stuk moeilijker. Er zijn vaak onvoldoende alternatieve middelen beschikbaar. En bij een uitgedund middelenpakket is er een grotere kans op resistentieontwikkeling tegen de overgebleven middelen.

Markt

De meest effectieve maatregelen om duurzame teelt te bevorderen moet via de markt komen, volgens het rapport. Supermarkten kunnen dat doen door een duurzaam certificaat te eisen bij inkoop, of via een meerprijs. Zouden ze bijvoorbeeld een opslag van 3 cent per kilo aardappelen bieden, dan kunnen telers de gewasbescherming al flink verduurzamen.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto K. de Boer)