Menu
Nieuws

Duurzame glastuinbouw in 2030

De ecologische footprint van de glastuinbouw in 2030 is laag, lager dan van alternatieve productiewijzen. En de teelt van gewassen is vrijwel volledig geautomatiseerd en afgestemd op wensen van consumenten.

false