Nieuws

Duurzame landbouw op ForwardFarm

Om te laten zien hoe je kunt werken aan verduurzaming van de landbouw heeft Bayer wereldwijd een twaalftal ForwardFarms gevestigd. Een daarvan staat in Abbenes in de Haarlemmermeerpolder. Bezoekers kunnen er kennismaken met thema's als precisielandbouw, verantwoord werken en maatregelen om biodiversiteit te stimuleren.

Bayer wil laten zien hoe je gewasbeschermingsmiddelen zo veilig en verantwoord mogelijk in kunt zetten, hoe je de landbouw kunt vergroenen of welke kansen en innovaties er liggen voor de toekomstige landbouw. Met dat doel is in 2015 in Abbenes de Forward Farm 'Het Groene Hart' geopend.

Op dit demonstratiebedrijf ontvangt Bayer bezoekers om zo kennis delen en zo bij te dragen aan verduurzaming van de landbouw en het maatschappelijk debat erover. De redactie van Gewasbescherming, het verenigingsblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging, besteedt in een artikel aandacht aan dit demonstratiebedrijf.

Geïntegreerde teelt

Er komen nu diverse bezoekers naar het bedrijf - zo'n 1000 tot 1500 per jaar - zoals woordvoerders van politieke partijen, beleidsmakers en wetenschappers, maatschappelijke­, natuur­ en milieuorganisaties, fabrikanten en supermarkten. Ook docenten gewasbescherming bezochten het bedrijf in de zomer van 2019.

De basis voor verduurzaming van de akker- en tuinbouw is geïntegreerd telen, vindt Bayer. De nadruk ligt daarbij op preventie: het voorkomen van problemen in het gewas door aangepaste teeltmaatregelen en tijdige diagnose. Doel is een gezonde oogst met enerzijds een goed inkomen voor de teler, en anderzijds aansluiting op wensen vanuit de keten en de maatschappij.

Bestrijdingsmiddelen

Voor bewustwording is er een spel waarin bezoekers kennismaken met het begrip toxiciteit of giftigheid. Zo worden ze uitgedaagd verschillende stoffen op volgorde van giftigheid te zetten. Hierbij valt te denken aan stoffen als tabak, bewerkt vlees, glyfosaat en neonicotinoïden.

Om te laten zien hoe je veilig kunt werken, is er op het terrein een spuitcabine aanwezig waarin je met een vloeistof werkt die met uv-licht zichtbaar gemaakt kan worden. Zo wordt duidelijk hoe makkelijk een bestrijdingsmiddel zich kan verspreiden. Telers kunnen zo leren ongewenste contact met middelen te beperken of emissie te voorkomen.

Biodiversiteit

Om te laten zien hoe je biodiversiteit kunt stimuleren, zijn er natuurlijke oevers met een geleidelijke overgang van water naar land en bloemenstroken die als voedsel voor natuurlijke vijanden kunnen dienen. Sensoren op percelen rond de boerderij laten zien dat je heel nauwkeurig de watergift kunt afstemmen op de waterbehoefte van het gewas.

Alles wat op het demonstratiebedrijf getoond wordt, is in de praktijk ook beschikbaar en realiseerbaar voor telers, zo besluit het artikel.

(Bron foto Agence Producteurs Locaux Damien Kühn via Unsplash)