Nieuws

Duurzame mango- en avocadoketens

The Sustainability Consortium (TSC) heeft in kaart gebracht hoe duurzaamheidsthema's aangepakt zouden moeten worden in de mango- en avocadoketen. Wageningen University & Research heeft gebruik gemaakt van deze methode en een brochure geschreven waarin de relevante duurzaamheidsthema's en de verbeteropties worden besproken.

De mango's die wij in Nederland consumeren worden voornamelijk geteeld in een tropisch en vochtig klimaat. De avocado's uit onze winkels komen ook uit een warm, maar minder vochtig klimaat. Nederland importeert met name van grote plantages en is een van de grootste avocado-importeurs ter wereld. Het fruit wordt per vrachtschip naar Spanje en Marokko verscheept en vanaf daar via de weg of via de lucht vervoerd. Handelaren zorgen ervoor dat het fruit gekoeld wordt en kan rijpen. Daarna wordt het verpakt en gedistribueerd. De brochure Verbeteropties om de mango- en avocadoketens te verduurzamen biedt handvatten om de mango- en avocadoketen te verduurzamen.

Duurzaamheidsthema's

Om de ketens duurzamer en socialer te maken, is het Sustainable Initiative Fruits And Vegetable (SIFAV) convenant in het leven geroepen. Al in 2012 is dit convenant ondertekend door handelsbedrijven, retailers, GroentenFruit Huis en Initiatief Duurzame Handel (IDH). In de mango- en avocadoketens zijn de relevante duurzaamheidsthema's: sociale omstandigheden in de teelt; broeikasgasemissies; watermanagement; biodiversditeit/ontbossing en voedselverliezen. De doelstelling van SIFAV is om in 2020 100% gecertificeerde groente en fruit te importeren uit risicolanden. Om voor certificering in aanmerking te komen moet je tenminste voldoen aan ten minste één van de sociale certificaten en één van de milieucertificaten zoals voorgeschreven door SIFAV.

Verbeterplan

Activiteiten om in het verbeterplan op te nemen:

  • Sociale omstandigheden bij de teelt moeten ten minste voldoen aan een erkende sociale standaard en er moet zicht zijn op naleving van de standaarden
  • Broeikasgasemissies moeten worden verminderd op teeltniveau door het optimaliseren van het gebruik van kunstmest, energie en de opbrengst per hectare. Transport via de lucht en lange afstanden over de weg moeten worden vermeden
  • Een duurzaam waterbeleid moet worden ontwikkeld en geimplementeerd voor verantwoord waterbeheer in de teelt
  • Biodiversiteit moet worden gestimuleerd op en rondom de boomgaarden in samenwerking met ecologen
  • Voedselverliezen door het verbeteren van de kwaliteit van de vruchten tijdens de teelt en de oogst. De logistiek moet efficiënter en de vruchten moeten op de juiste temperatuur en op de juiste wijze verpakt worden

(Bron foto: Shutterstock)