Nieuws

Duurzame ontwikkeling in beeld

De wereld staat voor veel verschillende uitdagingen als het om duurzaamheid gaat zoals voedselproductie, water- en landgebruik of de energievoorziening. Maar duurzame ontwikkeling is complex, je kunt die uitdagingen niet los van elkaar zien. Het rapport 'People and the Earth' brengt die uitdagingen in beeld.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking - 9 miljard mensen - in een stedelijke omgeving. Vooral in ontwikkelingslanden zal de trek naar de stad groot zijn waarbij veel mensen in sloppenwijken belanden. Die ontwikkeling brengt enorme uitdagingen met zich mee. Hoe voorzie je die mensen van voldoende voedsel, goed drinkwater of energie?

Een van de 23 infographics in het rapport 'People and the Earth' brengt dit dilemma in beeld. In het rapport wil het Planbureau voor de Leefomgeving informatie toegankelijk maken en zo bijdragen aan de '2030 Agenda for Sustainable Development' van de Verenigde Naties.

Duurzame ontwikkeling

Bij duurzame ontwikkeling kun je denken aan zaken die betrekking hebben op voedselproductie, watervoorziening, energie, natuurlijke grondstoffen. Die zaken kun je niet los van elkaar zien. Een duurzame voedselproductie of landbouw hangt ook samen met een duurzaam bodemgebruik, watervoorziening, energievoorziening of  internationale handel. Duurzame ontwikkeling is dus complex. Het rapport laat zien dat duurzame ontwikkeling heel divers is. Zo zijn er 17 verschillende ontwikkelingsdoelen die betrekking hebben op bijvoorbeeld klimaatveranderingen, armoede, bescherming van de biodiversiteit of economische ontwikkeling.

Landbouwgrond

De 23 verschillende infographics belichten steeds een andere invalshoek. Een van de uitdagingen is de spanning tussen de groei van de wereldbevolking en de beschikbaarheid van land die nodig is om die wereldbevolking te voorzien van voedsel, water en energie. De benodigde hoeveelheid landbouwgrond zal toenemen, maar dat zal ook ten koste gaan van natuur en biodiversiteit. Bovendien gaat er steeds meer goede landbouwgrond verloren door klimaatopwarming of slecht bodembeheer. Het zal daarom lastiger worden voldoende voedsel te produceren.

(Bron foto: Pixabay)