Nieuws

Duurzame spuittechnieken

Door de keuze van de juiste spuittechniek kun je negatieve effecten van chemische bestrijding beperken. Door de juiste doppenkeuze kun je uitspoeling of of drift beperken. De Wingssprayer scoort goed op verschillende aspecten.

Dat je met een juiste doppenkeuze drift van bestrijdingsmiddelen kunt beperken, is al langer bekend. Door met niet te kleine druppel te spuiten, heb je minder kans op verwaaiing. Maar kleine druppels zorgen wel voor een betere hechting op het blad en dus minder uitspoeling in de bodem. Er zijn diverse factoren die een rol spelen. Je kunt met luchtondersteuning werken.

Emissiereductie

De Stichting Veldleeuwerik, waarin akkerbouwers met partners aan verduurzaming van de voedselketen werken, vroeg onderzoekers van Wageningen University & Research feiten op een rij te zetten als onderdeel van de Green Deal Duurzaamheid Doorgrond.

De stichting vroeg verschillende spuittechniek gerelateerde maatregelen te analyseren, zoals de Airtec, Wingssprayer, het gebruik van gps of de toevoeging van hulpstoffen. Wat zijn de effecten van die maatregelen op emissiereductie of de effectiviteit van de bespuiting? Kun je met die maatregelen de hoeveelheid bestrijdingsmiddel omlaag brengen?

Wingssprayer

De maatregelen werken elkaar soms tegen, zo blijkt uit het rapport 'Wetenschappelijke en praktische onderbouwing van duurzaamheidaspecten van spuittechnieken'. Een kleine druppelgrootte vergroot de kans op emissie, maar zorgt weer voor betere hechting op het blad. De Wingssprayer lijkt het in dit geval goed te doen. De Wingssprayer is een 'vleugel' met spuitdoppen die onder een conventionele spuitboom is gemonteerd. De vleugels zorgen ervoor dat de spuitdruppels omlaag worden gestuurd. Je kunt met kleine druppels werken, zonder een grote kans op drift.

Druppelgrootte

Een andere techniek die besproken wordt in het rapport is de 'Airtec'. Hierbij wordt een spuitdop gebruikt waarbij lucht wordt geïnjecteerd. Je kunt via de spuitcomputer de vloeistofdruk en de luchtdruk, en zo de druppelgrootte aanpassen. Zo kun je de kans op drift beperken.

Om afspoeling van het perceel of uitspoeling naar het grondwater te beperken, is het - anders dan bij het voorkomen van drift - juist zinvol te werken met kleine druppels. Grote druppels ketsen makkelijker af op de bladeren en vallen zo op de grond. De Wingssprayer, die met fijne druppels werkt, is hier ook in het voordel. Bij de andere conventionele spuiten vergroot je de kans op drift als je werkt met kleine druppels.

De wingssprayer lijkt ook te zorgen voor een betere indringing in het gewas waardoor de effectiviteit van bespuiting beter is. Gebruik je een spuit met GPS-ondersteuning, dan kun je kun je zorgen dat het middel beter over het perceel beter verdeelt, bovendien kun je zo met een 10 tot 15% besparen op de hoeveelheid van het middel.

Hulpstoffen

Met de toevoeging van hulpstoffen als hechters en uitvloeiers kun je ook de effectiviteit beïnvloeden. Met de juiste hulpstoffen kun je zorgen dat van middelen op het blad beter hechten. Ze versterken zo de werking van middelen waardoor je kunt volstaan met een lagere dosering.

Resumerend concluderen de opstellers van het rapport dat de Wingssprayer goed scoort op verschillende aspecten, dat het gebruik van hechters en uitvloeiers zinvol kan zijn, net als het gebruik van gps-ondersteuning zinvol kan zijn. Verder doen onderzoekers de aanbeveling zorgvuldig om te gaan met de adviesdosering.

(Bron foto: Pixabay.com)