Nieuws

Duurzame teelt met Functionele Agrobiodiversiteit

Door de ontwikkeling van natuurlijke vijanden of bodemorganismen te stimuleren kun je werken aan meer duurzame teeltsystemen. De belangstelling voor functionele agrobiodiversiteit (FAB) neemt toe. Kennis vind je in een nieuw dossier.

De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – in een woord biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De soorten binnen een systeem kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Regenwormen en micro-organismen kunnen de bodemstructuur verbeteren, bijen zorgen voor bevruchting van planten en zweefvliegen kunnen de ontwikkeling van luizen onderdrukken.

Akkerranden

Je kunt die functionele agrobiodiversiteit versterken door de inzaai van bloemrijke akkerranden, door een ander maaibeheer van slootkanten of verbetering van het bodemleven. Zo zorg je met bloemrijke akkerranden dat natuurlijke vijanden zich kunnen huisvesten en zo bijdragen inj de onderdrukking van plagen. Bovendien zijn die akkerranden van betekenis voor bloembestuivende bijen en hommels. En door de juiste maatregelen kun je de ontwikkeling van het bodemleven stimuleren en zo bijdragen aan een gezonde bodem.

Dossier

In het nieuwe dossier ‘Functionele Agrobiodiversiteit’ is kennis bijeen gebracht. Het dossier is samengesteld in samenwerking met het OnderwijsVernieuwingsProgramma dat op 24 september een kennisdag over dit onderwerp organiseert.

(Bron foto:Thinkstock)

Publicaties

(1)

Links