Nieuws

Duurzame teelt op organisch substraat

Potgrond bestaat meestal uit veen, maar er is meer mogelijk: kokosvezels, houtvezels, biochar, compost, rietsnippers of champignonmest bijvoorbeeld. Telers hebben veel belangstelling voor organische substraten. De ziektedruk is minder.

Steeds meer telers stappen over op de teelt op substraat van organische oorsprong. Die overstap heeft veel voordelen. De organische stof zorgt ervoor dat micro-organismen zich kunnen huisvesten in het substraat waardoor de ziektedruk minder wordt. Het gewas heeft daardoor minder last van bodemmoeheid of Pythium bijvoorbeeld. Onder Glas besteedt in augustus in een serie artikelen aandacht aan deze nieuwe grondstoffen voor substraten.

Kokos

Zo kun je Dracaena, potroos, potanthurium en Phalaenopsis telen op een substraat van kokosvezels. De planten doen het goed, soms beter dan op de gangbare potgrond op basis van turf. Consumenten, afnemers en telers vragen steeds vaker om veenvrije mengsels. Bij de afgraving van veen komt relatief veel CO₂ vrij. Bovendien is men bezorgd over het verdwijnen van waardvolle oude veengebieden door de afgravingen.

De bolster van kokos, de buitenste schil van de noot, is een goed alternatief voor veen, zo is te lezen in een artikel over alternatieven voor veen. Maar de chemische eigenschappen van kokos zijn wel anders, waardoor een andere bemestingsstrategie nodig is.

Alternatief

Een ander alternatief is biochar, een restproduct dat ontstaat bij pyrolyse van organisch materiaal. Bij dit proces worden organische materialen verhit tot hoge temperaturen zodat door ontleding energie, gas en teer vrijkomt. Het restproduct biochar blijkt geschikt als grondstof.

In de biologische teelt is toepassing van substraat niet toegestaan en de discussie daarover is gevoelig. De opbrengst van teelt op substraat ligt een derde hoger dan bij teelt op de grond, omdat de ziektedruk minder is. De introductie van teelt op substraat van organische stof zou een oplossing kunnen zijn. De Vlaamse onderzoeker Oliver Grunert kijkt wat mogelijkheden zijn van organische bemesting bij tomatenteelt op organisch substraat.

Telerservaringen

In andere artikelen komen ervaringen van telers aan bod. Komkommerteler Jurjen van Dijken gebruikt een substraat ontwikkeld op basis van gecomposteerde champignonmest (champost) en perliet. Zijn gewas is minder gevoelig voor meeldauw en Pythium, zegt de teler. Bovendien is champost rijk aan voedingsstoffen.

Zorgvuldig bodembeheer is speerpunt van chrysantenteler Hein van Wordragen. Omdat hij zijn grond luchtiger wilde maken en tegelijkertijd het bodemleven wilde verbeteren, combineerde hij houtcompost met perliet.

(Bron foto: Thinkstock)